Odzadu news

Prišla si do môjho života so zlým načasovaním…

Bolo niečo krátko po veľmi škaredej búrke, ktorá zničila všetku krásnu prírodu jestvujúcu na tomto svete. Všetko prišlo tak nečakane, neplánovane. Jednoducho to prišlo a v nepravú chvíľu. To nové zjavenie sa snažilo narušiť sled mojich pocitov po des...