Gaby
len ďalšia duša, ktorá si užíva maličkosti a krásy sveta a píše o nich, aby na ne ľudstvo nezabudlo

Posts navigation