O tejto kolekcii poézii mladej poetky Rupi Kaur si už určite počula. Jej známymi básňami a výrokmi je zaplnený celý internet. A som si istá, že už aj tebe niekedy jej báseň skrížila cestu na sociálnych siatiach.

Kniha s pôvodným názvom Milk and Honey je plná slov o feminizme, milovaní, bolesti a všetkých jej odtieňov, ktoré so sebou život prináša. Kniha sa ma natoľko dotkla a vzbudila vo mne bohatú paletu emócií, že som si nemohla dovoliť iné, než sa s tebou podeliť o pár jej slov.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: pinterest.com

the idea that we are

so capable of love
but still choose
to be toxic

idea toho, že
sme schopní lásky
ale stále si zvolíme
byť toxickými

if i knew what
safety looked like
i would have spent
less time falling into
arms that were not

ak by som len vedela,
ako vyzerá bezpečenie
strávila by som menej času
v náručiach, ktoré ním neboli

zdroj: pexels.com

love will come
and when love comes
love will hold you
love will call your name
and you will melt
sometimes through
love will hurt you but
love will never mean to 
love will play no games
cause love knows life
has been hard enough already

láska príde
a keď sa láska dostaví
láska ťa podrží,
láska ťa bude volať po mene
a ty sa budeš 
niekedy roztápať
láska ťa bude bolieť ale
láska na teba nikdy nebude zlá
láska nebude hrať žiadne hry
lebo láska vie, že život
už bol beztak dosť drsný

don’t mistake
salt for sugar
if he wants to
be with you
he will
it’s that simple

nezmýľ si
soľ s cukrom
ak chce
byť s tebou
tak bude
je to tak jednoduché

i didn’t leave because
i stopped loving you
i left because the longer
i stayed the less
i loved myself

neodišla som preto, že 
som ťa prestala milovať
odišla som preto, že čím
dlhšie som zostávala, tým menej
som milovala seba

you musn’t have to
make them want you
they must want you themselves

nemusíš ich
primäť, aby ťa chceli
oni ťa musia chcieť sami

i’m losing parts of you like i lose eyelashes
unknowingly and everywhere

strácam časti teba ako mihalnice
nevedome a všade

don’t bother holding on to
that thing that does not want you

-you cannot make it stay

neobťažuj sa pridržiavaním veci,,
ktorá ťa nechce

-nemôžeš ju primäť, aby zostala

you
are your own
soul mate

si 
svoja vlastná
spriaznená duša

 

i have
what i have
and i am happy

i’ve lost 
what i’ve lost
and i am
still
happy

mám,
čo mám
a som šťastná

stratila som,
čo som stratila
a stále som
šťastná

we are all born
so beautiful

the greatest tragedy is
being convenced we are not

všetci sme sa narodili
takí krásni

najväčšou tragédiou je, 
že nás presvedčili o opaku

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.