Už dávno som sa vzdala tej predstavy, že raz príde niekto do môjho života a zachráni ma od fádnej každodennosti života a vnesie mi do neho akúsi vzrušujúcu iskru. Som predsa vlastná hrdinka svojho príbehu. A nenechám nikoho, aby mi vyfúkol jedinú hlavnú rolu, na ktorej skutočne záleží. 

Keď sa mi niečo nepodarí

Keď sa mi niečo nepodarí a veci sa zvrátia neprajným smerom, už viac nepociťujem sebaľútosť a nespravodlivosť. Už sa svojho odrazu v zrkadle nepýtam: „Prečo zase ja?“ Nie. Namiesto toho sa na seba zahľadím s bojovným pohľadom a položím si otázky: „Kvôli čomu sa stalo to, čo sa stalo? Akú lekciu mi dokáže ponúknuť táto skúsenosť? V čom ma to posilnilo a čo som sa z toho naučila?“