Lotty
Komplikovaná, komplexná, občas náladová s vlastnými špecifikami. Presiaknutá sarkazmom, iróniou a množstvom energie. Maverick...
Dating

Keď láska končí

Pre ostatných ťažko chápať, veď nevidia nad čím váhať, láska občas zradí vlastných, kandidátov svojich ...

Posts navigation