Všetko vôkol nás, tak ako aj ľudské telo, je iba zhmotnená energia. Energiu vytvárajú už samotné naše myšlienky, a preto je veľmi dôležité nenechať sa negatívne ovplyvniť. Naučte sa strážiť si svoju energiu a neplytvať ňou na zbytočnosti, pretože tak škodíte len a len sebe, pričom si tak môžete privodiť rôzne choroby. Najlepšie urobíte, ak sa nenecháte druhým vtiahnuť do jeho negatívneho pola, ale dáte druhému kúsok z vašej pozitívnej energie. Snažte sa:

1) Nevyužívajte negatívne emócie ako nástroj pre vytvorenie vzťahov

Je to prirodzená vec, že chceme byť blížnym nápomocný – keď sú nahnevaní, hneváme sa s nimi, keď sú v depresii, smútime s nimi. Súcit je jedna vec, ale neprenášajte si zbytočne negatívne emócie na seba. Snažte sa nenechať ovplyvniť druhého negatívnymi emóciami, čím budete ešte väčšou oporou pre svojho priateľa, či rodinu.

2) Neobviňujte a neneste zodpovednosť

Najrýchlejšou cestou, ako sa nechať ovplyvniť negatívnymi emóciami je cítiť zodpovednosť za druhého a jeho nešťastie. Ak to robíte a pritom sa nemáte za čo cítiť zodpovedný, prenášate na seba emócie, ktoré negatívne ovplyvňujú vaše telo a jeho funkcie. Ak ste za niečo zodpovedný a vinný, pokúste sa nájsť riešenie, ale inak sa nesnažte niesť druhého bremeno, hoci ide o blízku milovanú osobu. Taktiež sa na oplátku nesnažte ani druhých viniť za svoju situáciu, pretože ide predovšetkým o vaše rozhodnutia a môžete si vždy za výsledok sám.

photo-1455819760800-d2aa223b237a

foto: pexels.com

3) Nehrajte sa na sudcu

Vždy keď niekoho súdite, preberáte do svojho pola negatívnu energiu a ovplyvňujete tým aj svoju realitu. Nechajte druhým priestor na ich vlastnú cestu a ich vlastné chyby. Nesúďte a neohovárajte, inak sa zbytočne vyčerpávate z energie a naberáte tú zlú.

4) Nenechajte sa nikým ovládať

Často sa nechávame pri rozhodovaní ovplyvňovať či už rodičmi, kamarátmi, alebo kolegami – je to prirodzená vec. Avšak buďte opatrní, najmä ak dotyčný radca nebude konfrontovaný s výsledkom vášho rozhodnutia. Nenechajte sa ovládať druhými a stojte si pevne za svojimi rozhodnutiami, pretože len vy budete niesť za ne zodpovednosť.

blbcygdpmmw-axell

foto: unsplash.com

5) Nemyslite si, že viete lepšie…

Ak si myslíte, že viete veci lepšie a snažíte sa zmeniť niekoho chovanie, v negatívnom smere tým ovplyvňujete v prvom rade seba. Buďte veľkorysý a dovoľte aj ostatným robiť ich vlastné chyby (a hlavne bez odsudzovania a súdenia).

6) Nereagujte

Máte pri sebe ľudí, ktorí často presadzujú svoje názory dramaticky (alebo lepšie povedané – sú hádavé typy)? Naučte sa nereagovať. Vždy keď na takýto prejav zareagujete, zbytočne mrháte svojou energiou a prenechávate tým nad vami moc. Jednoducho buďte trošku sebecký a silný zároveň, myslite na seba a na to, že sa nenecháte okradnúť o svoju energiu niekym druhým.

oqjo7tprzj0-roberto-nickson2

foto: unsplash.com

7) Naučte sa povedať NIE

Ľudia, ktorí sa snažia každému zavďačiť sú akousi špongiou, ktorá nasáva negatívnu energiu. Druhým najviac pomôžete, ak sa budete v prvom rade starať o svoje šťastie a svoje záujmy. Ak vám niečo nevyhovuje, povedzte to jasne a zrozumiteľne, nebojte sa povedať NIE – verte nám, tí druhí to prežijú.

8) Prestaňte veriť tomu v čo veria iní

Ak sa stretnú dvaja ľudia, väčšinou ten, kto viac verí, ovplyvní toho druhého pre svoje záujmy a presvedčenie. Nebuďte jedným z nich. Počúvajte svoj vnútorný hlas, svoje vlastné pocity, verte sám sebe a v seba – len tak nad vami druhí nebudú mať moc.

9) Starajte sa o seba

Súhrn všetkých bodov vyššie – snažte sa v prvom rade starať o seba a svoje šťastie. Riaďte sa heslom „Som tak zaneprázdnený staraním sa o svoj trávnik, že ani neviem, či ho má sused zelenší…“. Je iné, ak za vami niekto príde s prosením o pomoc a ste schopný mu pomôcť, alebo poradiť. Avšak naučte sa rozlišovať a ak je to konfrontované s vašimi vlastnými záujmami, vždy sa snažte uprednostniť seba – nesnažte sa žiť život za niekoho iného, v prvom rade žite ten svoj.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.