Matilda Debnárová
Je študentkou FMK UCM v odbore masmediálna komunikácia. Od útleho veku sa venovala herectvu a opernému spevu. Má blízko k športu, móde, životnému štýlu a v neposlednom rade k aktuálnemu dianiu. Vo svojom voľnom čase sa venuje sledovaniu romantických filmov a doučovaniu španielskeho jazyka.

Posts navigation