Maťkaa
Dobrodruh potrebujúci nočnú oblohu, zázvorový čaj, papier s perom, slúchadlá s hudbou a najbližších priateľov, ktorí sú jej podstatou. Riadi sa heslom: „Páliť mosty k ľuďom, zbrklo a rýchlo.“

    Posts navigation