Re­ese Win­ter­spoon svoju dcéru Avu ne­zapre. Ta­kisto aj ne­bohá Car­rie Fis­her svoju dcéru Bil­lie. Gény sa ne­zaprú a tu je dô­kaz!
Kris Jen­ner a Kim Kar­das­hian
 Ako 35 ročné.
zdroj: elle.com
Cindy Cra­wford a Kaia Ger­ber
Cindy ako 22 ročná a Kaia ako 16 ročná.

Re­ese Wit­her­spoon a Ava Phil­lippe

Ako te­e­ne­gerky

zdroj: elle.com

Gol­die Hawn a Kate Hud­son

Ako 37 ročné.

zdroj: elle.com

Yo­landa Fos­ter jej dcéry Gigi a Bella Ha­did

Yo­landa a Gigi ako 21 ročné a Bella ako 19 ročná.

zdroj: elle.com

Phy­li­cia Ras­had a Con­dola Ras­had

Phy­li­cia ako 35 ročná a Con­dola ako 31 ročná.

zdroj: elle.com

Demi Mo­ore a Ru­mer Wil­lis

Ako 27 ročné.

zdroj: elle.com

Me­la­nie Grif­fith a Da­kota John­son

Ako 26 ročné.

zdroj: elle.com

Deb­bie Re­y­nolds a Car­rie Fis­her

Obi­dve ako 40 ročné.

Car­rie Fis­her a Bil­lie Lourd

21 ročná Car­rie a 23 ročná Bil­lie.

zdroj: elle.com

Diana Ross a Tra­cee El­lis Ross

Obi­dve ako 40 ročné.

Mi­chelle Obama a jej dcéry Ma­lia a Sasha Obama

Mi­chelle a Ma­lia v se­dem­nás­tich ro­koch a Sasha v štr­nás­tich.

Lisa Bo­net a Zoë Kra­vitz

Lisa a Zoe ako 27 ročné.

zdroj: elle.com

Komentáre