Dnes to bude znova na sar­kas­tickú nôtu (ktorú všetky mi­lu­jeme). Je tu jedna žena, ktorá spo­jila tú naj­väč­šiu divu, Ma­ri­lyn Mon­roe a svoj sar­kaz­mus na­mie­rený na mu­žov. Keďže mám k obom blízko, jej Ins­ta­gram je môj kaž­do­denný chle­bík. Pri­ná­šam ti to naj­lep­šie, čo u nej náj­deš. 🙂

View this post on Ins­ta­gram

vy­ba­vené 😁

A post sha­red by Úp­rimná žena 👑 (@uprimna.zena.sk) on

Komentáre