Ženy po ce­lom svete mi­lujú módu a ani Slo­venky nie sú vý­nimku. Sú vkusné a krásne, o tom niet po­chýb. Po­tvr­dzujú to aj vaše out­fity, kde ste ozna­čo­vali náš Ins­ta­gram a my sa ne­vieme vy­na­dí­vať! To, že módu máte na­ozaj v ma­líčku do­ka­zujú vkusné lo­oky, z kto­rých sme vy­brali sku­točne to naj­lep­šie a najš­tý­lo­vej­šie.

The joy of dres­sing is an art.

A post sha­red by Mo­nika Je­lín­ková (@mo­na­je­lin­kova) on

👅👅👅

A post sha­red by Ta­tiana Hu­sá­rová💥 (@ta­tiana.hu­sa­rova) on

Enough to­da­y­ing for to­day. 🥊

A post sha­red by Nika Iká­šová (@ni­kai­ka­sova) on

Byz­nys­men ? #froms­cho­ol­to­cool

A post sha­red by Adela Spo­ne­rova (@ade­las­po­ne­rova) on

Slnko mení ná­ladu ☺️☀️#sun­ny­day

A post sha­red by Pet­raa Oklep­ková💥 (@pet­ra­a­o­klep­kova_) on

#ootd #dnes­no­sim #fas­hion #blo­ger

A post sha­red by _NA­THA­LIE_🦋🖤 (@na­ta­lia_ky­jov­ska) on

Komentáre