Verím, že aj ty máš svoju najlepšiu priateľku. Ak nie, okolo seba máš kamarátky, ktorým sa môžeš zdôveriť a úprimne im povedať, čo si myslíš.

Priateľku potrebuješ na všetky svoje nálady a obdobia. Niekedy takú, ktorej môžeš povedať čoho sa bojíš, čo ti spôsobuje úzkosť a aké máš problémy. A niekedy takú, s ktorou si len oddýchneš, budeš riešiť, aké sú nové trendy v móde a nasmejete sa.

Dnes ti prinášam zoznam 20 zážitkov, ktoré by ti mali vždy vyčariť úsmev na tvári, ak ste spolu.

 1. Výlet do neznámeho mesta, kde sa tak trochu stratíte
 2. Návšteva fitka, kde sa obidve budete zo začiatku iba smiať
 3. Cestovať spolu vlakom a prisadnúť si k neznámym ľuďom
 4. Stanovať v lese a spať v spacáku
 5. Nastúpiť v meste do zlej MHD a vystúpiť na inej zastávke
 6. Rozprávať sa neskoro do noci o veciach, ktoré ste zažili v minulosti
  zdroj: Photo by Simon Maage on Unsplash.com
 7. Nejakým spôsobom strápniť tú druhú a dlhú chvíľu sa len smiať
 8. Zamilovať sa do rovnakého speváka a vydať sa na jeho koncert
 9. Ísť spolu do kina na romantický film a na konci plakať
 10. Neskoro v noci variť večeru u jednej z vás
 11. Spraviť si „beauty deň“, ktorý zakončíte tak, že si ostriháte alebo nafarbíte vlasy
 12. Vždy pripravovať tú druhú na rande a potom sa pýtať všetky detaily
 13. Robiť si instagramové fotky na 343. pokus a aj tak nesúhlasiť so žiadnou
 14. Ísť aspoň raz do roka do divadla a špeciálne sa obliecť
 15. Plakať pri tom, ako tá druhá zažíva rozchod a jesť zmrzlinu
 16. Robiť si screenshoty rozhovorov a žiadať o dobrú radu, čo odpísať
 17. Pohádať sa, no po druhom dni sa zmieriť, lebo si budete chýbať
 18. Ísť spolu na kúpalisko a navzájom sa snažiť utopiť alebo obzerať pekných mužov
 19. Byť spolu na diskotéke, odkiaľ sa vrátite až nadránom
 20. Jesť spolu pizzu, chipsy, zapíjať to colou a hovoriť o tom, že už idete naozaj chudnúť
Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.