Ur­čite si každá z nás spo­mína na po­nožky v san­dá­loch. Pre­hre­šok v móde. Ho­tové „faux pas“ pre in­flu­en­ce­rov. Tento trend „po­nožky v san­dá­loch“ vy­pu­kol v roku 2010, kedy no­viny Daily Te­leg­raph uviedli,  že no­se­nie po­no­žiek v san­dá­loch je hi­tom pre jar/leto. Od tej doby ubehlo už 8 ro­kov a opäť sa do­stá­vajú do pop­re­dia na pre­hliad­ko­vých mó­lach. Kom­bi­no­vané s vy­so­kými opät­kami, vý­stredné v te­nis­kách, v kot­ní­ko­vých čiž­mách. Na vý­ber sú fa­rebné, bod­ko­vané, pá­si­kavé, s čip­kou….. Je už len na tebe, čo si zvo­líš.

 

Fan­tá­zii sa me­dze ne­kladú

“Sorry i am busy” . . . #socks #busy #iz­mir #ta­ri­hia­san­sör

A post sha­red by Hod­socks (@co­rap­de­posu) on

Komentáre