V dnešnej dobre si ľudia myslia, že môžu mať všetko hneď naraz. Stretnú niekoho, ani sa poriadne nepoznajú a hneď sa hrnú do vzťahu. Správajú sa tak, akoby boli manželia už celú večnosť… A pritom sa poznajú len 3 týždne. Dnešným vzťahom chýba trpezlivosť. Ľudia sú egoisti…chcú všetko, a len pre seba. Chcú byť v centre pozornosti a zabúdajú, že láska je o dvoch ľuďoch.

Láska sa zamenila za pudovosť. Všetko sa deje obrátene: najprv spolu dvaja strávia noc a potom sa spoznávajú! Vzťah sa predsa nedá stavať na zmyselnosti. Musí byť zakorenený v dôvere a obete …(a aj na spoločnom obede 😀 )…

zdroj: unsplash.com