Tento ví­kend sa koná na pieš­ťan­skom le­tisku už 9. roč­ník ob­ľú­be­ného slo­ven­ského fes­ti­valu Grape. Vý­ni­močný je aj tým, že má každý rok svoj je­di­nečný dress­code, a ten­to­krát sú té­mou kú­pele

Ako správne fas­hion ma­niačky sme sa po­zreli na to, ako sa náv­štev­níci na taký fes­ti­val ob­liekli. Či už spl­nili tému alebo nie, toto sú piat­kové out­fity, ktoré nás na Ins­ta­grame zau­jali naj­viac. Ak sa naň chys­táš v so­botu, ne­za­budni po­st­núť svoj out­fit tiež, aby si sa možno ob­ja­vila v na­šom zaj­traj­šom článku.

😄 #da­y­byme #grape18 #gra­pe­fes­ti­val #ootd

A post sha­red by arianna po­to­car (@apo­to­car_) on

#grape2018 a pojď mi! ❤️ Mi­luju

A post sha­red by Te­reza Mi­cen­ková (@mi­cen­kaa) on

GRAPE ‘18 🍇

A post sha­red by Bar­bara Šiš­ková (@bar­ba­ra­sis­kova) on

Grape mode on☀️#zi­vot­sKa­cou

A post sha­red by (@lu­cia­cik) on

Grape ‘18 🍇

A post sha­red by Lu­ciána Čvir­ková (@lu­ciana.cvir­kova) on

#grape2018 #gra­pe­fes­ti­val #fes­ti­va­lu­jeme

A post sha­red by Nika Ča­necká (@ni­co­lette_can) on

Komentáre