1. Nová kniha
  2. Dobré jedlo, ktoré si si navarila
  3. Úsmev človeka, ktorého miluješ
  4. Úprimné objatia
  5. Víkendová chata v prírode s ľuďmi, ktorých máš rada
  6. Keď ťa niekto pochváli za tvoju statočnosť a tvrdú prácu
  7. Kvalitný spánok
  8. Keď vonku prší, ty máš celý deň voľno a len tak sleduješ dážď v teplom útulnom bytíku
  9. Dobrá kozmetika
  10. Topánky, ktoré sme dlho hľadali a teraz sú v zľave