Ak máš prí­le­ži­tosť byť sama, vy­uži­ješ ju. In­tro­verti si ve­dia per­fektne uží­vať sa­motu bez toho, aby sa cí­tili o niečo ukrá­tení či smutní. Ilus­trá­torka Yaoyao Ma Van As uká­zala, ako si in­tro­verti na­plno uží­vaju po­cit sa­moty.

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

yaoy­aoma­va­nas.com

Komentáre