Tomáš Chlapečka

Hoci je Dia­na Fabiá­no­vá pre­dov­šet­kým reži­sér­ka a sce­ná­ris­tka doku­men­tár­ny­ch fil­mov, venu­je sa aj jed­nej cel­kom netra­dič­nej čin­nos­ti – orga­ni­zu­je ori­gi­nál­ne večier­ky pre neza­da­ný­ch. Pro­jekt s príz­nač­ným náz­vom Lás­ka­Tu urče­ný pre všet­ký­ch, kto­rí sú „sin­gle“, zazna­me­nal obrov­ský úspe­ch a mno­hí vďa­ka nemu našli svo­ju spriaz­ne­nú dušu.

Máš manžela a 2 deti. Prečo si sa rozhodla venovať svoj čas a energiu hľadaniu partnerov pre nezadaných?

Mám okolo seba kopec super ľudí, ktorým sa nedarilo nájsť si spriaznenú dušu.  Prvotný motív bol popáriť moje blízke kamarátky. Spravila som žúr, niektoré kamošky sa aj popárili, aj kamaráti kamarátov sa popárili, a tí, čo sa im to nepodarilo, chceli ďalšie žúrky.

Myslíš si, že ľudia majú v dnešnej dobe oproti minulosti väčší problém zoznámiť sa, nájsť si niekoho? Sú nezadaní akýmsi fenoménom tejto doby?

Je to celospoločenský fenomén. Nielen u nás. Vyplýva to z možností, ktoré máme, zo životného štýlu a úrovne, miery emancipácie, výšky našich očakávaní podporených médiami či sociálnymi sieťami. Faktorov je veľmi veľa.  Ľudia majú problém zoznámiť sa. Po prekročení istej vekovej hranice už nie je kde ani kedy. Sme zapriahnutí v práci, a ak už máme dieťa, dve, je veľmi obtiažne chodiť pravidelne von a hľadať.

Okrem toho, aj keď sa nám niekto zapáči, koľkí z nás sa odvážime na ulici či v kaviarni prihovoriť osobe nášho záujmu? Ženy to neurobia lebo čakajú, že prvý má osloviť muž. Muži zas nevedia kde je hranica, aby to nevyznelo ako obťažovanie, alebo sa jednoducho hanbia. Ženy sú emancipované, či tak aspoň navonok pôsobia. Nie každý vie prelomiť ostych a strach z odmietnutia. Pri  zoznámení na ulici či v podniku  je  navyše ťažké odhadnúť, či je dotyčná nezadaná. Nemáme tancovačky ako voľakedy, kde sa chodilo otvorene zoznamovať. Chýba kultúrno – spoločenský priestor, kde by sa dalo nezadaných ľudí stretnúť.

zdroj: LáskaTu

Sú večierky pre nezadaných niečím, čo na trhu doposiaľ chýbalo? Fungujú podobné akcie aj v zahraničí?

Rozhodne tu chýbajú. Mali by sa stať bežnou formou trávenia voľného času. Je tu doslova diera na trhu, ktorá, ak sa vyplní, bude na úžitok celej spoločnosti. V zahraničí už fičí podobné zoznamovanie omnoho intenzívnejšie.

Ako vlastne taký večierok pre nezadaných prebieha?

Prídete, prvé minúty je vám trápne a chcete ujsť.. Nie 🙂 prídete, hneď pri vchode  dostanete uvítací drink na uvoľnenie a stručné vysvetlenie ako sa zoznámiť.  Hrá hudba, po priestore sa okrem účastníkov pohybuje ‚’kupliarska družina’’, ktorá vás informuje čo sa kedy a kde bude diať, rozpráva sa s vami a  počas večera vám pomáha nadviazať kontakt – ak je treba pomôcť.

Na začiatku večera zvyknú byť stmeľovacie – prepájacie aktivity. Kto chce, sa zapojí, je to dobrovoľné. Vedú ich skúsení zabávači.  Máme aj priestor vyhradený na speed dating – tam si môžu ľudia vyskúšať, ako takáto zoznamovacia „rychlovka“ funguje. Zatiaľ sa nám táto aktivita veľmi osvedčila. Ľudia to majú radi. Potom je voľná zábava, tancuje sa, rozpráva sa. Zábava fičí zväčša až do rána.

Môže prísť na vaše akcie hocikto? Kde sa o vašich akciách môžu nezadaní dozvedieť?

Akcie sú vekovo neohraničené, Naopak, chceme, aby sa generácie miešali. Od 17 do 100+ rokov je vítaný každý, kto sa cíti zrelý na nový vzťah a zdieľa s nami spoločné hodnoty – tolerancia, znášanlivosť, rešpekt voči  LGBT ľuďom. Máme web www.laskatu.sk aj FB stránku Laskatu, kde dávame všetky info.

Ako často tieto žúrky organizujete?

Akcií bolo už šesť. Práve teraz chystáme siedmu. Parádnu. Pokiaľ nás (už mám aj kupliarskych kolegov) to bude baviť, tak to budeme robiť i naďalej. Doteraz sme v tom nemali systém, no odteraz bude veľká akcia každé 3 mesiace – v každom ročnom období jedna a pomedzi to budú menšie, komornejšie akcie zacielené na konkrétne vekové kategórie. Práve teraz chystáme letnú žúrku pod holým nebom, na kúpalisku Zelená Žaba. Bude na Svätojánsku noc, s ohňami a nočným kúpaním

Mnohí nezadaní sa hanbia priznať, že si hľadajú partnera. Ako sa vám darí presvedčiť ich, aby nabrali odvahu a prišli?

Je to fuška :). Niektorí to majú jasné, že niet prečo strácať čas a okúňať sa. Pre iných to bude dlhodobý proces. Cez sociálne siete sa snažíme veľmi jasne komunikovať, že je to úplne normálna zábava, na ktorú chodia úplne normálni ľudia.

Píšeme posty, prečo a pre koho to robíme, zdieľame pikošky zo zákulisia kupliarskeho života. Chceme, aby vedeli kto sme, prečo sa tomu venujeme, že na akciách je veselo, dobre, priateľsky. Niet sa čoho obávať. Všetci sme na jednej lodi. Doslova. Niektoré akcie robíme na lodi. Nedá sa uniknúť. Ak nerátame skok do Dunaja..:)

zdroj: Tomáš Chlapečka

Kto je typický účastník takýchto večierkov? Majú väčší záujem o zoznamovanie muži či ženy?

Ženy sú v tomto oveľa akčnejšie, otvorenejšie. Doslova idú s kožou na trh. Muži sú rezervovanejší a hlavne diskrétnejší. Pravdepodobne to súvisí s tradičnými rolami aj očakávaniami od každého pohlavia. Sme zvyknutí, že ženy dajú na známosť, že sú voľné, “súce k vydaju“ a čakajú, kto sa chytí.  Muži im majú kurizovať, spraviť prvé kroky. Takže pre mužov je to spojené s náročnejšími očakávaniami.

Nie každý sa v tom cíti komfortne. Na našich akciách máme vlastné pravidlá. Každý oslovuje každého – žena nečaká, kým sa muž rozhýbe. Ak má oňho záujem, osloví prvá ona jeho a vice versa. My pomer mužov a žien vždy vyrovnáme, ale je to makačka. Dorovnať to mužmi. Verím, že postupne sa uvoľnia, zvyknú si na tento štýl zoznamovania a presilovka sa postupne sama prirodzene vyrovná :).

Po akej kategórií potenciálnych partnerov je najväčší dopyt? Sú to muži či ženy? Mladší či starší?  

Úzkoprofilový tovar sú muži po 50-tke. Je množstvo zrelých žien, ktoré by prijali chlapa do života, no tí sa buď skrývajú, alebo nie sú.

zdroj: Tomáš Chlapečka

Máte od účastníkov večierkov aj nejakú spätnú odozvu? Viete aspoň odhadom povedať, aká je úspešnosť, že si nezadaný nájde partnera práve na vašom večierku?

Z dotazníkov vychádza, že okolo 30 % ľudí ide po akcii na ďalšie rande. Jeden čas sme registrovali páry, ktoré vznikli a zotrvávali spolu. Boli ich desiatky. Dnes sme už stratili prehľad. Vieme i o bábätku, ktoré si už užíva života :).

Vraj organizujete aj vyznania lásky, pytačky a svadby. Majú ľudia záujem aj o tieto služby alebo sú na to Slováci príliš konzervatívni?

Už sme mali požiadavky na pomoc s oslovením objektov záujmu. Zistiť či je nazadaný/á  a následne nenápadne ziniciovať prvý kontakt. Zatiaľ toho nie je veľa, tak to robíme pro bono. Tešíme sa, ak môžeme pomôcť, aj nás to baví. Verím, že čoskoro bude priestor aj na organizovanie uletených pytačiek a ešte uletenejších svadieb. Ale máš pravdu, drvivá väčšina Slovákov je na náš štýl príliš konzervatívna.

zdroj: LáskaTu

Ďalšou zo služieb, ktoré ponúkate, je aj tzv. matchmaking. O čo presne ide?

Je to osobné hľadanie partnera na mieru. Erika – moja spoločníčka, priateľka  a psychologička v jednom sa stretne  s “klientom“. Zisťuje. aká je osobnosť a koho hľadá. Následne rozmýšľa, s kým by si mohol sadnúť. Buď mu dá rovno kontakt alebo zorganizujeme väčšie stretko, kde sa stretnú viacerí matchmakeri, aby sami uvideli, či medzi nimi prebleskne iskra. Momentálne si vytvárame databázu ľudí, takže sa všetko ešte len rozbieha.

Keďže si dokumentaristka a rada sa púšťaš do tém, o ktorých sa málo hovorí, nepremýšľaš nad tým, že by si spracovala aj tému „singles“?

Asi nebude iného východiska :). Je to veľká téma, treba ju spracovať. Malo by sa jej venovať oveľa viac pozornosti, kedže výrazne ovplyvňuje životy veľkej skupiny obyvateľstva. Je to téma mnohovrstevná,  istým spôsobom vzrušujúca i strašidelná, lebo ak sa nastavenie v našej spoločnosti nezmení, bude sa týkať stále väčšej a väčšej skupiny ľudí.

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieRozhovory