Úprimne, nie je to možné. Láska má svoju daň a ňou je zlomené srdce, ak ti vzťah nevyjde. Netreba sa však ľutovať. Nie si prvá ani posledná a ak mám byť skutočne úprimná, možno to nie je poslednýkrát, čo ti niekto zlomil srdce.

Bežné sú pocity skľúčenosti, smútku, depresie, búšenie srdca či neschopnosť spánku. Sklamanie v láske hovorí niečo každej z nás. Niektoré to pocítili menej intenzívne, iným išlo puknúť srdce od žiaľu. Zažili sme to asi všetky: nechuť do jedla, nespavosť, plač, smútok, prázdnota. Všetci to samozrejme prežívame inak, no každá z nás musíme uznať: nie je to ľahké.

Niektoré sa dáme ostrihať, iné musíme odísť do zahraničia či aspoň do iného mesta. Niektoré sa prejedáme, iné nejeme vôbec nič. Niektoré to berieme ako začiatok niečoho nového, iné sa z toho nevieme dostať aj roky.

“Mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný pre mňa zna­mená veľa. Z týchto vecí si vždy tak tro­chu ro­bíme žarty. Ale nie je v sku­toč­nosti všetko, čo v ži­vote ro­bíme iba sna­hou byť o tro­chu viac mi­lo­vaný?” – Pred úsvi­tom

zdroj: pexels.com

“Vždy, keď si za­čnem zú­fať nad sta­vom tohto sveta, spo­me­niem si na prí­le­tovú halu le­tiska He­ath­row. Väč­ši­nou si vra­víme, že ži­jeme vo svete ne­ná­visti a cham­ti­vosti, ale mne to tak ne­pri­padá. Mne sa zdá, že láska je všade okolo nás. Často nie je ni­jak zvlášť zrejmá alebo vý­znamná, ale vždy je tu s nami. Ot­co­via a sy­no­via, matky a dcéry, man­že­lia a man­želky, mi­lenci a mi­lenky, starí pria­te­lia. Keď sa roz­hliad­nete okolo, zis­títe, že láska je v sku­toč­nosti všade okolo nás.” – Láska Ne­beská

Láska je ťažká, nebudeme si klamať. Ľudia pijú, neskôr bozkávajú zlú osobu a predstierajú, že všetko je v poriadku. Ľudia urobia hocičo, aby sa zbavili ich zničeného a zlomeného srdca. Urobia všetko preto, aby sa zbavili pocitu, že im ten druhý chýba. No úprimne, nedá sa tomu predísť. Musíš to len zažiť a musí to prebolieť. O tom je život. O tom je láska. No stojí to za to.
Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.