U mnohých ľudí je depresia ukrytá a vôbec sa neprejavuje tak, ako by ste predpokladali. Mnohé príznaky sú preto prehliadané a títo ľudia sú odkázaní trpieť v tichosti.

V posledných rokoch sa darí zvýšiť informovanosť spoločnosti a jej otvorenosť k diskusii ohľadom depresie. Napriek tomu je ešte stále rozšírená určitá fixná idea depresie, vďaka ktorej prehliadame mnohé jej príznaky. Depresia vôbec nemusí byť viditeľná a človek s depresiou sa vôbec nemusí javiť ako „jednoducho smutný“. Kvôli nesprávnemu chápaniu máme často problémy spozorovať toto duševné ochorenie, ktoré môže mať rôzne prejavy. Napriek veľkému posunu v posledných rokoch však stigma stále pretrváva a keďže nie je jednoduché povedať to nahlas a zaťažovať tým ostatných, mnohí ľudia sa rozhodnú svoju depresiu radšej skrývať. Preto je vhodné naučiť sa a chápať, aké podľa všeobecných predpokladov nepravdepodobné prejavy môže mať depresia, keď ju ľudia ukrývajú pred ostatnými, či často aj sami pred sebou.

elitedaily.com

Vôbec nemusia vyzerať, že by mali depresiu

Verejnosť žije v predpoklade, že človek, ktorý bojuje s depresiou, musí mať určité presné znaky. Depresia je zobrazovaná ako stav, kedy daná osoba nie je schopná pekne sa upraviť či obliecť, smiať sa, či niekedy vôbec vyliezť z domu. Treba si uvedomiť, že okrem toho, že samotná depresia má viacero variant s celým spektrom závažnosti príznakov, takisto aj každý človek je iný a môže mať iné symptómy, na ktoré bude pravdaže aj inak reagovať.

Mnoho ľudí však depresiu zakrýva. Predsa len, nie je to téma, o ktorej by ste sa radi rozprávali s človekom, ktorého sotva poznáte. Je jednoduchšie, keď nenosíte na čele veľký nápis, ktorý vás nálepkuje. Niektorí ľudia depresiu zakrývajú, pretože sa boja, že by to zarmútilo ich blízkych, vytvorilo to problémy, alebo to chápu ako prejav slabosti a hanbia sa.

Mnohí si tiež vyberajú ako formu volania o pomoc a ako prostriedok vypúšťania svojej skrytej depresie práve vtipy, úsmev a sarkazmus, aby sa vyhli bolesti z priameho riešenia problému. Následne to často pôsobí práve opačne, keďže vyzerajú, ako keby si zo svojich problémov vôbec nerobili ťažkú hlavu. Tak ich správanie nekorešponduje s predpokladanými prejavmi a oku bežného človeka neprezrádza nič o ich vnútornom prežívaní.

pexels.com

Sú večne unavení

Únava môže byť spôsobená zlými návykmi, či rôznymi ochoreniami. Neprestávajúci pocit únavy a frustrácie, nastupujúci prakticky ihneď po zobudení sa, bez zjavných príznakov iného ochorenia, môže byť taktiež príznakom skrytej depresie.

Tento varovný príznak priamo ovplyvňuje pracovný výkon, takisto aj osobné vzťahy a často dokáže človeka obmedziť vo vykonávaní určitých aktivít a následne prinášať chybné predpoklady, že to je kvôli lenivosti, či neschopnosti.

Ľahko sa podráždia

pixabay.com

Depresiu si spájame skôr so smutným a apatickým prejavom bez života. Preto zvykne byť netrpezlivé , či agresívne správanie často prehliadané, alebo pripisované iným možným príčinám. Dôvod, prečo sa ľudia s depresiou takto správajú je, že im nezostáva dostatočná kapacita správať sa inak. Depresia ich „vyciciava“ zo životnej sily a nenecháva miesto na chápavé, či trpezlivé zmýšľanie. Jednoducho nemajú dostatok sily zvládať situáciu inak a o to ťažšie nesú, keď je im toto správanie vyčítané.

Môžu mať problémy reagovať na prejavy náklonnosti, sympatie či znepokojenia ohľadom ich stavu

pexels.com

Mnohé z týchto bodov vychádzajú z najväčšieho mýtu o depresii, a to toho, že depresia je jednoducho pocit smútku. Skutočnosť je však taká, že pri depresii väčšinou necítite absolútne nič. Cítite sa prázdno, poprípade zmätene. Keď už človek s depresiou cíti nejaké pocity, väčšinou sú veľmi negatívne a tie pozitívne sú výrazne slabšie alebo kratšie trvajúce.

Pravdaže aj toto záleží od závažnosti a samotného prežívania konkrétnej osoby. Veľa ľudí však popisuje depresiu ako „znecitlivenie“, poprípade svoje emócie popisujú ako formu smútku, či podráždenosti. Toto výrazne ovplyvňuje ich schopnosť prijímať pozitívne slová. Okrem toho, že ich idea o sebe je úplne odlišná a pravdepodobne by vám aj tak neuverili, kvôli citovému vyprahnutiu je pre nich veľmi ťažké na takéto podnety vôbec správne reagovať, aj keď by veľmi chceli.

Neprejavujú záujem o aktivity, ktoré si zvykli užívať

pexels.com

Toto je veľmi známy symptóm depresie. Netreba naň zabúdať, keďže je to jeden z tých najľahšie pozorovateľných. Dôvodom, pre ktorý sa deje je to, že depresia človeka oberá o silu fyzickú aj psychickú. Často sú príliš unavení a zničení na to, aby javili záujem, no čo je ešte horšie, je psychická stránka tohto symptómu. Keďže depresia výraze znižuje schopnosť cítiť, že človeka niečo napĺňa, predošlé aktivity strácajú svoj zmysel a prestávajú byť atraktívne.

Môžu si vytvoriť nezdravé stravovacie návyky

pixabay.com

Či už ide o to, že jedia málo, či nejedia vôbec, alebo sa prejedajú, pri depresii sú bežné obidva tieto extrémy. Človek s depresiou sa snaží nájsť cestu von, alebo aspoň chvíľkové uvoľnenie. Pokiaľ sa jedlo stane jediným prostriedkom radosti pre človeka s depresiou, veľmi ľahko upadne do prejedania sa.

Naopak, aj samotná konzumácia jedla sa môže pre človeka s depresiou stať nezmyselnou aktivitou. Niektorí ľudia s depresiou jedia málo, pretože cítia, že nad jedením majú kontrolu, zatiaľčo nad svojou depresiou nie. Tým, ktorí nemajú depresiu diagnostikovanú alebo si ju ani neuvedomujú, to spoločnosť sťažuje o to viac, že nepokladajú ich stravovacie návyky za symptóm depresie.

Možno budú vašu pomoc potrebovať viac ako predtým

pixabay.com

Depresívny človek je jednoducho obratý o schopnosť fungovať tak, ako duševne zdraví ľudia. Strácajú schopnosť robiť toľko veľa a tak často. Nie je to však ich rozhodnutie, alebo lenivosť, aj keď sami majú tendenciu to pripisovať radšej tomu, ako duševnej chorobe. Keďže si s tým nevedia dať rady, ak budú ľudia okolo nich predpokladať, že takéto správanie je ich rozhodnutím, ublíži im to ešte viac.

Môžu mať  lepšie a horšie dni

pixabay.com

Niekedy sa budú cítiť lepšie, to však vôbec neznamená, že sú vyliečení. Hlavne u nediagnostikovaných pacientov môžu niekedy tieto prejavy vyzerať skôr ako náladovosť a nie ako depresia. Tento prejav taktiež záleží na type depresie a type osoby, ktorá s ňou bojuje. Napriek tomu, depresia je dlhodobý stav a nemôžeme predpokladať, že kvôli tomu, že mali zopár dobrých dní, sú už vyliečení.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.