Ahoj!

Som rada, že si klikla na môj blog, a že si prečítaš pár citátov, ktoré som pre teba pripravila. V posledom čase, nemám veľmi dobré obdobie. Ale to poznáš, raz si hore, raz si dole. Niekedy sú dni, keď sa vo vnútri cítim úplne prázdna a potrebujem cítiť lásku rodiny, či kamarátov. Ale nemám sa na koho obrátiť, potrebujem dodať silu a mať pocit bezpečia. pocit, že všetko prekonám. Ale žiaľ, nie vždy je nám poskytnutá pomoc. Vtedy sa obraciam na motivačné knihy či nejaké citáty.

Raz v noci som premýšľala o tom, koľko ľudí sa asi teraz cíti tak ako ja. A povedala som si: ,,Do kelu! keby sme si tak vedeli pomôcť navzájom.“ A vtedy ma to napadlo. Rozsvietila sa malá lampička a ja som sa rozhodla, že tento blog, napíšem o motivačních citátoch.

Sú tu moje obľúbené citáty, ktoré mi vždy pomáhajú, sú tu nejaké aj z internetu a pár z jednej úžasnej stránky na Instagrame. Je to taktiež stránka o motivácií, sile a pozitívnom myslení. Pri daných citátoch je uvedené, ktoré sú z instagramu. 🙂

Tak poďme na to!

1.Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do, so throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore, Dream, Discover. —Mark Twain

(,,O dvadsať rokov budeš viac sklamaná tým, čo si neurobila, ako tým, čo si urobila. Tak odtlač lúče, vydaj sa z bezpečného prístavu, zachyť obchodné vetry v Tvojich plachtách. Skúmaj, snívaj, objavuj.“)

zdroj: pexels.com

2.When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. —Henry Ford

(,,Keď sa Ti zdá, že všetko ide proti tebe, nezabudni, že lietadlo vzlietne proti vetru, nie s ním.“)

3.Limitations live only in our minds. But if we use our imaginations, our possibilities become limitless.
—Jamie Paolinetti

(,,Obmedzenia žijú iba v našich mysliach. Ale ak použijeme predstavivosť, naše možnosti sa stávajú neobmedzenými.“)

4.You were chosen as the best possible person to live your life.

(,,Bol si vybraný ako najvhodnejšia osoba na prežitie tvojho života.“)

zdroj: unsplash.com

5.“So long as there is breath in me, that long I will persist. For now I know one of the greatest
principles on success; if I persist long enough I will win.” – Og Mandino

(,,Pokiaľ je vo mne dych, tak dlho pretrvám. Zatiaľ poznám jeden z najväčších princípov úspechu; ak budem pretrvávať dostatočne dlho, vyhrám.!)

6.“Don’t wait for something big to occur. Start where you are, with what you have, and that will always lead you into something greater.” – Mary Manin Morrissey

(„Nečakaj na niečo veľké. Začni tam, kde si, s tým, čo máš, a to ťa vždy dovedie do niečoho väčšieho.“)

7.“Be grateful for all of my problems. After each one was overcome, You became stronger and more able to meet those that were still to come. You grew in all my difficulties.”
– James Cash Penney

(,,Buď vďačná za všetky svoje problémy. Po tom, ako si prekonala každý jeden, stala si sa silnejšia a schopnejšia stretnúť sa s tými, ktoré ešte len prídu.“)

zdroj: pexels.com

8. While there’s life there’s hope. -Anonym

(Kým je život, je aj nádej.)

9.“You can’t just sit and wait for people to give you that golden dream. You’ve got to get out there and make it happen for yourself.” – Diana Ross

(,,Nemôžeš len sedieť a čakať na ľudí, aby ti dali zlatý sen. Musíš sa tam dostať a urobiť to pre seba.“)

10.“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs

(,,Tvoja práca bude napĺňať veľkú časť tvojho života a jediný spôsob, ako byť skutočne spokojná, je robiť to, čo si myslíš, že je skvelá práca. A jediný spôsob, ako urobiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíš.“)

11. ,,No one else can heal you the way you heal yourself, that is your own special magic.

(,,Nikto ťa nedokáže vyliečiť tak, ako sa dokážeš vyliečiť ty sama, to je tvoja špeciálna schopnosť.“)

-Thinkingmindspage (form instagram)

zdroj: pexels.com

12. ,,Once you start saying something enough, you start believing it. Once you start believing it, its bound to happen.

(,,Akonáhle začneš hovoriť niečo dobré, začneš tomu veriť. Akonáhle tomu začneš veriť, začne sa to diať.“)

-Thinkingmindspage (from instagram)

13. ,,Magic happens when you do not give up, even though you want to. The universe always falls in love with a stubborn heart.

(,,Kúzlo sa deje vtedy, keď sa nevzdávaš, aj keď chceš.“)

-Thinkingmindspage (from instagram)

14. ,,Never assume that loud is strong and quiet is weak.“

(,,Nikdy nepredpokladaj, že hlasitosť je silná a ticho je slabé.“)

-Thinkingmindspage (from instargam)

15. ,,She does not speak too much but she leads the most intelligent conversations. She is a thinker, She has her coffe ans books and music. She has her style. There is something so deep at her. She has a beautiful soul. She has a power and she is not afraid to be different. She is art.

(,,Nerozpráva veľa, ale vedie veľmi inteligentné rozhovory. Ona je mysliteľ. Má svoju kávu, knihy a hudbu. Má svoj vlastný štýl. Je na nej niečo hlboké. Má nádhernú dušu. Má silu a nebojí sa byť odlišná. ONA JE UMENIE.“)

-Anonym
(Tento je môj najobľúbenejší )

 

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.