Vy­hraďte si je­den deň a vy­skú­šajte tento „pon­del­kový“ kar­dio tré­ning. Prečo pon­del­kový? Všetci dobre po­známe ne­deľné ob­žer­stvá s ro­di­nou, tak prečo ich v pon­de­lok ne­vy­po­tiť?  

 

00:00 – 20:00  Be­žiaci pás @ rých­losť 6.0

20:00 – 30:00  Schody @ le­vel 7

30:00 – 40:00  Elip­tický tre­na­žér @ zá­ťaž 10/10

40:00 – 50:00  Be­žiaci pás @ rých­losť 7.5, strie­da­nie beh 50 sek./od­dych 10 sek.

50:00 – 55:00  Schody @ le­vel 8

55:00 – 60:00  Elip­tický tre­na­žér @ zá­ťaž 6/6

 

/zdroj: buzz­feed.com, ob­rá­zok: pi­xa­bay.com/

Komentáre