Pred dvomi rokmi sa do­zve­dela správu, ktorá sa stala vý­znam­ným míľ­ni­kom v jej ži­vote a navždy sa za­píše do jej knihy ži­vota ako jedna z naj­ťaž­ších etáp. Rozhodla sa zvlád­nuť ju sta­točne, ne­stra­tiť úsmev na svo­jich pe­rách i keď ve­dela, že táto cesta bude plná pre­ká­žok. Ivanka Da­ni­šová sa roz­hodla bo­jo­vať za svoju ná­dej žiť pl­no­hod­notný ži­vot, ktorý môže mať len po pod­stú­pení ži­votne dô­le­ži­tých kra­ni­ofa­ciál­nych ope­rá­cií v USA. 

Po smrti jej milovaných rodičov sa rozhodla založiť jedinečnú kampaň svojho druhu v Európe – Rainbow for Ivanka, za účelom šírenia povedomia a osvety o mimoriadne ojedinelej a závažnej diagnózy Goldenhar syndróm.

Jej najväčším snom pri založení tejto kampane bolo spojiť všetkých ľudí, aby v sebe našli odvahu a predovšetkým ochotu pomáhať druhým, ktorí prišli na svet s o čosi ťažším batôžtekom. Aj vďaka tomu sa myšlienka kampane rozšírila do celého sveta cez Slovenskú republiku, Českú republiku, Nemecko, Poľsko, Chorvátsko, Rusko, USA, UK, Japonsko, Mexiko a ďalšie.

zdroj: archív Ivana Danišová

Tento projekt sa nesie pod názvom: Buďme súčasťou Ivankinej dúhy – svet bude krásnejší a pestrejší. Byť súčasťou dúhy je jednoduché aj vďaka krásnemu náramku, ktorý je vyjadrením posolstva Rainbow for Ivanka. Náramok Dúha pre Ivanku je vyrobený v sérii 6 dúhových farieb, na ktorom je načrtnutá symbolika Ivankinej dúhy vo forme príbehu na ruke.

Náramok symbolicky poukazuje na to, že kraniofaciálna diagnóza sa týka detičiek a mladých ľudí z celého sveta a dúha tieto detičky spája nech sa nachádzajú na hociktorom kontinente. Je symbolikou toho, že nádej existuje a za svoj sen sa oplatí bojovať. Kúpiť náramok si môžeš tu.

V nasledujúcom videu ti Ivanka sama povie, ako jej dokážeš pomôcť práve ty.

S Ivankou sme na robili aj rozhovor, ktorý si môžeš prečítať tu.

V septembri absolvovala poslednú operáciu, avšak potom ju čakali vážne komplikácie, ktoré sa stávajú len v 5 % prípadov. Ivanku teda čaká ešte jedna operácia v Japonsku, ktorá je veľmi náročná a vyžaduje si mesačný pobyt na klinike. Odhad nákladov spojených s operáciou predstavuje až 50-tisíc eur, preto potrebuje pomoc. Všetky možnosti platby nájdeš vo videu vyššie.

zdroj: archív Ivanka Danišová

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.