instagram/kristalovekridlo

Krištáľové krídlo ocení významné osobnosti a ich mimoriadne počiny za rok 2021 vo svojom jubilejnom 25. ročníku. Návrhy nominácií na prestížne ocenenie môže opäť zasielať aj verejnosť. Tu sú kritériá.

Krištáľové krídlo oceňuje významné osobnosti Slovenska v oblasti vedy, kultúry, filantropie či športu od roku 1997. Hlavnou myšlienkou projektu od jeho vzniku je prezentácia výsledkov tvorivej práce úspešných osobností našej krajiny. Krištáľové krídlo vo svojom nadchádzajúcom ročníku už po dvadsiaty piaty raz ocení osobnosti, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnu odbornosť a úspech. Už tradične dáva možnosť širokej verejnosti zasielať návrhy na nominácie za uplynulý rok. 

S prípravami jubilejného dvadsiateho piateho ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo sme začali takmer hneď po vyhlásení laureátov za rok 2020. Prvé stretnutie Veľkej poroty Krištáľového krídla pre rok 2021 sme naplánovali na koniec septembra. Aj tento rok budú členovia poroty rozhodovať o laureátoch ocenenia v deviatich kategóriách a odovzdané budú aj dve mimoriadne ceny,“ informuje riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala.

Cena Krištáľové krídlo za rok 2021 sa udeľuje v týchto kategóriách:

 • hudba
 • divadlo a audiovizuálne umenie
 • publicistika a literatúra
 • medicína a veda
 • šport
 • hospodárstvo
 • inovácie a startupy
 • výtvarné umenie
 • filantropia
 • mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný významný počin

Kritériá pre návrhy na nominácie

Do procesu zasielania návrhov na nominácie osobností sa môže zapojiť aj verejnosť, teda každý občan Slovenskej republiky a to prostredníctvom online formulára. Platné návrhy sú tie, ktoré spĺňajú nasledujúce Kritériá pre nominovanie osobností:

 • Mimoriadna odbornosť v danej kategórii a zároveň výrazný úspech a prezentácia výsledkov práce či tvorby, prípadne  dosiahnutie výrazných úspechov za rok 2021
 • Navrhovaná osobnosť pôsobí na Slovensku. Prihliada sa aj na medzinárodný úspech (pokiaľ trvalo žije a pôsobí v zahraničí, nespĺňa podmienky tohto bodu)
 • Nominácia musí popri osobných údajoch osobnosti obsahovať jasné a stručné zhodnotenie jeho prínosu aj dôvod pre navrhované ocenenie
 • Porota kategórie hodnotí prínos osobnosti za rok 2021
 • Podmienkou pre udelenie mimoriadnej ceny za celoživotné dielo je aktuálne aktívne pôsobenie tejto osobnosti  v oblasti, za ktorú je nominovaná
 • Navrhovaná osobnosť na nomináciu musí byť oboznámená s návrhom na nomináciu. Táto povinnosť je uvedená v online nominačnom formulári
 • Doručenie v stanovenom termíne  v písomnej alebo elektronickej podobe 
 • Pri hodnotení nominácií osobností nie je rozhodujúca dĺžka pracovného či tvorivého pôsobenia

Už štvrťstoročie predstavuje ocenenie Krištáľové krídlo poklonu a odmenu za výnimočné ľudské výkony. Dnes je hodnotou overenou časom a osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou, talentom a umeleckým cítením  vyčnievať z davu a zostať pritom ľudskými.

„Mojim cieľom bolo a stále je, odmeňovať a dávať do pozornosti významné osobnosti, ktoré svojou prácou robia náš život plnším, krajším, hodnotnejším. Takých jednotlivcov nájdeme v nemocniciach, riaditeľských kreslách, na doskách, ktoré znamenajú svet či na olympiáde. Usilujeme sa nájsť najlepších medzi vynikajúcimi. A vždy, keď sa nám to podarí, vložíme im do rúk malý symbol – krídlo z krištáľu. To je naše „ďakujem“, naša poklona a odmena za ich nadpriemerné výkony, prelomové myšlienky, nápady, ktoré nás posúvajú vpred, za každodennú snahu zlepšiť kvalitu života jednotlivca i spoločnosti. Je mi cťou byť súčasťou tejto tradície už dvadsaťpäť rokov,“ uzatvára zakladateľka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.

O Krištáľovom krídle

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie významným osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu. Ocenenie sa udeľuje od roku 1997 a tento rok prebieha jeho 25. ročník. Ocenenia udeľuje veľká porota za mimoriadny prínos v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Ocenenými kategóriami sú filantropia, hospodárstvo, architektúra, publicistika a literatúra, divadlo a audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, rock pop džez, hudba, šport, medicína a veda, pričom počet kategórií sa rozrastá.

V roku 2018 bola pridaná populárna hudba a inovácie a startupy. O ocenení v každej kategórii rozhoduje porota zložená z odborníkov pôsobiacich v danej oblasti. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je podľa organizátorov „objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu“. Udeľuje sa i mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí či iný významný počin.

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieLife