Kým za­čne jar a vy­beh­neme s ra­dos­ťou von, vy­užite za­tiaľ be­žiaci pás vo fitku na tré­ning behu do kop­cov. Alebo skúste tento typ tré­ningu len tak, pre zmenu a zlep­še­nie kon­dičky.

 

Za­hrie­va­nie:

10 mi­nút ľahký jog­ging, 2% stú­pa­nie, rých­losť 4.0 – 5.0 mph

In­ter­val 1:

stú­pa­nie 6 %, 30 se­kúnd šprint, rých­losť 6.0-8.0 mph / 30 se­kúnd od­dych, opa­ku­jeme 10x

In­ter­val 2:

stú­pa­nie 0%, 5-10 mi­nút ľahký jog­ging, 4.0-5.0 mph

In­ter­val 3:

stú­pa­nie 6 %, 30 se­kúnd šprint, rých­losť 6.0-8.0 mph / 30 se­kúnd od­dych, opa­ku­jeme 10x

In­ter­val 4: 

stú­pa­nie 0%, 5-10 mi­nút ľahký jog­ging, 4.0-5.0 mph

 

(Od­dy­chom sa myslí, že sto­jíme ob­kročmo, na bo­koch be­žia­ceho pása)

 

zdroj: dai­ly­burn.com, ob­rá­zok: pi­xa­bay.com

Komentáre