Su­ro­viny:

1 avo­kádo

1 šálka uva­re­ného cí­ceru

šťava z 1 cit­róna

1 strú­čik ces­naku

2 ly­žice oli­vo­vého oleja

2 ly­žice se­za­mo­vých se­mie­nok

1 ly­žička čier­neho ko­re­nia

1 ly­žička hi­ma­láj­skej soli

 

Po­stup:

  1. Všetky su­ro­viny spolu roz­mi­xu­jeme v mi­xéri (iba strú­čik ces­naku pre­li­su­jeme).
  2. Po­dá­vame s tro­chou oli­vo­vého oleja a ko­re­ním, aby si každý mo­hol do­chu­tiť Hum­mus podľa seba. Skvelá na do­chu­te­nie je aj čerstvá ba­zalka.
  3. Pre ľah­šiu ver­ziu po­u­žite ako prí­lohu ty­činky z mrkvy, alebo ce­leru a na­miesto po­lo­vičky dávky cí­ceru pri­dáte do Hum­musu 1/2 cu­kiny. Táto ver­zia je vhodná ako pred cvi­če­ním (cca 1,5 – 2 ho­diny pred), tak aj po cvi­čení, na­koľko ob­sa­huje dobrú dávku pro­te­ínu z cí­ceru, avo­kádo ob­sa­huje zdravé tuky a se­zam vám do­plní kal­cium.
  4. Ak si dá­vate Hum­mus ako hlavné jedlo, ako prí­lohu mô­žete po­u­žiť ce­lo­zrnné pe­čivo, chlieb pita a ob­ľú­benú ze­le­ninu.

Komentáre