Čo tak sa pre­pnúť do ak­tív­neho re­žimu a za­čať naj­väč­ším sva­lom na tvo­jom tele? Tu je 7 cvi­kov, ktoré spra­via z tvojho za­dočku oz­dobu kaž­dej pláže.

CVI­ČE­NIE Č.1: DREP SO ZÁ­KO­POM

3 sety x 15 opa­ko­vaní na každú nohu

DREP SO ZAKOPOM

Zdroj: giphy.com

CVI­ČE­NIE Č.2: ZA­DNÝ VÝ­PAD S BOČ­NÝM VÝ­KO­POM

1 mi­núta na každú nohu

cvik c.2

Zdroj: giphy.com

CVI­ČE­NIE Č.3: DO­TYK HVIEZD

3 sety: 15 x na každú nohu

Fitness_Perls_Glutes_023

Zdroj: giphy.com

CVI­ČE­NIE Č.4: ZA­DNÝ VÝ­PAD S VÝ­SKO­KOM

3 sety: 10x na každú nohu

Fitness_Perls_Glutes_057

Zdroj: giphy.com

CVI­ČE­NIE Č.5: SUMO DREP

1 mi­núta v kuse.

Fitness_Perls_Glutes_092

Zdroj: giphy.com

CVI­ČE­NIE Č.6: SU­PER­MAN S LOP­TOU

3 sety x 10 opa­ko­vaní

Fitness_Perls_Glutes_156

Zdroj: giphy.com

CVI­ČE­NIE Č.7: BOČNÝ VÝ­PAD

3 sety x 10 opa­ko­vaní na každú nohu

Fitness_Perls_Glutes_169

Zdroj: giphy.com

Komentáre