Aj keď už pre­šla viac ako po­lo­vica mája a my sme sa te­šili na krásne po­ča­sie, ktoré nám do­volí si po dl­hej zime ob­liecť ľah­šie out­fity, vonku to vy­zerá úplne inak. Vie­tor a dážď ne­do­vo­ľujú sko­čiť hneď do krát­keho ru­káva či denne no­siť sukňu. To však ne­zna­mená, že bu­deme no­siť ob­le­če­nie po­chmúrne tak ako po­ča­sie!

Ak sa po­tre­bu­ješ in­špi­ro­vať, si na správ­nom mieste! Na­laď sa jarne, aj keď nie je naj­tep­lej­šie. Stav na svetlé farby, akými sú biela a pas­te­lové od­tiene. De­ni­mová bun­dička alebo trendy sako vy­ze­rajú skvele a ochrá­nia ťa pred vet­rom. A ani out­fit s dl­hými no­ha­vi­cami ne­musí vy­ze­rať tak, ako na je­seň. Ktorý look by si si ve­dela na sebe pred­sta­viť?

View this post on Ins­ta­gram

-🇫🇷- Vous êtes plu­tôt team sau­cisse ou team po­u­let ? 🍗 Bla­gue à part, vo­ici ma te­nue Ca­sual Fri­day d’hier…à base de blanc, de rose et de taupe. Je por­tais (en­tre autre) mon tout nou­veau top en soie of­fert par @gra­na­com, ainsi que mes nou­vel­les mu­les @zara. Bref, un look sim­ple mais con­for­table ! 🐻 Vous ai­mez ? 🌸 -🇺🇸- Are you team sau­sage or team chic­ken? 🍗 In all se­ri­ous­ness, here’s my Ca­sual Fri­day look…com­po­sed of white, pink and brown. I was we­a­ring my new silk top of­fe­red by @gra­na­com, as well as my new @zara su­ede slip­pers. This was a sim­ple, yet comfy out­fit! 🐻 Do you guys like it? 🌸 #ca­su­alout­fit #ca­su­alf­ri­day #9to5style #pe­onies­bou­quet #flo­wer­lo­vers­daily #ne­ut­rals­tyle #frenchb­log­ger #blo­gu­e­use­mode #mons­tyle #se­za­nette #se­za­ne­ad­dict #lac­kof­co­lor #ne­wb­raun­fels #te­xasb­log­ger

A post sha­red by Ma­rine Ba­rian (@ma­ri­ne­hasf­rec­kles) on

View this post on Ins­ta­gram

Be so happy that when ot­hers look at you, they be­come happy too ☺️💫 . Dé­so­lée pas su­per pré­sente par ici cette se­maine, j’ai eu pas mal de par­tiels ! Il m’en reste plus qu’un lundi et ap­rès c’est fini donc je lâche rien (en­fin j’es­saie 😅). J’es­père que vo­tre se­maine se passe bien ! With love 💕 . #eve­ry­da­ys­mile #go­od­vi­bes #out­fit #sun­ny­day #spring #sprin­gout­fit #lo­ok­du­jour #te­nu­e­du­jour #lo­okoft­he­day #oot­dins­pi­ra­tion #ho­wto­wear #vin­ta­ge­vi­bes #sim­plet­hings #fas­hi­oninspo #fas­hi­onb­log­ger #dis­co­ve­run­der5k #li­fes­tyle #li­fes­ty­leb­log­ger

A post sha­red by Océ­ane 🌸 (@oce­ane_ber­rue) on

Komentáre