Photo by CDC on Unsplash

Venujú sa výpočtom simulácií, ktoré sú nevyhnutné pre nájdenie liekov a vakcín. Na výpočtoch sa spolu s experimentálnymi fyzikmi Slovenskej akadémie vied podieľajú aj vedci z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Časticoví fyzici zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sa podieľajú na simulácii proteínov nového koronavírusu, ktoré sú nevyhnutné pre nájdenie správnych liekov a vakcín.

Prostredníctvom svojich výpočtov na vedecko-výskumnom uzle Grid produkujú dáta, ktoré sú nevyhnutné pre vývoj vakcíny a liekov proti koronavírusu. Tento uzol je súčasťou celosvetovej siete, ktorá spracúva dáta z experimentov na urýchľovači v CERN-e. Pre nedostatok financií hrozilo vedecko-výskumnému uzlu CERN-u v Košiciach vypnutie. V súčasnosti pomohol pri spustení potrebných výpočtov.

„V tejto závažnej situácii sme sa rozhodli veľmi pohotovo zareagovať a prispieť k celosvetovému úsiliu prekonať pandémiu. Momentálne nerobíme výpočty len pre CERN v rámci medzinárodných projektov Atlas a Alice,” povedal Pavol Striženec z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Vysvetlil, že tieto kapacity čiastočne uvoľnili pre simulácie proteínov nového koronavírusu.

Tie sú nevyhnutné pre nájdenie správnych liekov a vakcín. Vďaka premyslenej architektúre vedecko-výskumného uzla CERN-u, ktorý je v Košiciach, dokázali veľmi rýchlo a bez veľkých zmien spustiť potrebné výpočty. V uplynulom týždni spracovali uzly približne 400 úloh, ktoré počítali covid simulácie. Na výpočtoch sa spolu s experimentálnymi fyzikmi Slovenskej akadémie vied podieľajú aj vedci z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Strižinec podotkol, že ich pracoviská dokázali udržať prevádzku týchto uzlov. A to aj napriek problémom s financovaním zo strany štátu v uplynulom a v tomto roku, keď boli takmer donútení celý tento uzol vypnúť.

„Týmto by sme chceli ilustrovať, že investície do infraštruktúry základného vedeckého výskumu, ktoré sú potrebné na stabilnej a dlhodobej báze, a ktoré sú dlhodobo na Slovensku zanedbávané sa vždy v budúcnosti vrátia, čoho dôkazom je aj situácia, ktorá počas týchto týždňov nastala,“ uzavrel.

zdroj: Photo by Gustavo Fring from Pexels

Celosvetová sieť výpočtových uzlov má svoje umiestnenie na Slovensku už 20 rokov. Vybudovala ju vedecká komunita ako reakciu na potrebu spracovania veľkého množstva dát a simulácií pre detektory častíc na najväčšom urýchľovači častíc v CERN-e. Táto sieť poskytuje vedeckým pracovníkom jednotné rozhranie na prístup k veľmi rôznorodým zdrojom, čím urýchľuje a zjednodušuje ich prácu s dátami.

Zdroj: SITA

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieŠoubiznis & Hot News