Náj­deš ho na po­breží Ko­lum­bie, na Ga­la­pá­goch či Ba­ha­mách. Sym­bol a trend tohto leta, pla­me­niak ru­žový – zo­známte sa. 

Za­čalo to už v roku 2013, kedy sa úspešní ná­vrhári in­špi­ro­vali týmto fas­ci­nu­jú­cim stvo­re­ním, ko­lek­ciu s náz­vom ru­žový pla­me­niak už vtedy pred­sta­vila an­glická ná­vrhárka Ka­tie Eary.

Od­vtedy sa pla­me­niak do­stal na­ozaj všade – náj­deme ho v móde, by­to­vom di­zajne, do­pl­n­koch, v ku­chyni….

Je sym­bo­lom mla­dosti, krásy a leta a do­stane aj teba. Poď sa s nami in­špi­ro­vať a nájsť toho svojho.

Móda

Drobný vzor, alebo nosný mo­tív. Nosí sa na­ozaj všade a vo všet­kých veľ­kos­tiach. Je­di­ným pra­vid­lom je jeho ty­pická ru­žová, prí­padne lo­so­sová farba.

Zdroj: Ins­ta­gram

Zdroj: Ins­ta­gram

Zdroj: Ins­ta­gram

Uma vida de fla­min­gos ❤️

A post sha­red by Po­liana An­derle (@po­lia­na­an­derle) on

Zdroj: Ins­ta­gram

Do­pl­nky

Ak pat­ríš ku kon­zer­va­tív­nej­šej časti po­pu­lá­cie a ne­cí­tiš sa na to no­siť tento sym­bol leta v pl­nej veľ­kosti, po­nú­kajú sa tu stále rôzne iné mož­nosti. Drobné do­pl­nky s „mini pla­me­nia­čikmi“ do­pl­nia a oži­via tvoj out­fit.

Apai­xo­nada pelo meu co­pinho de fla­min­gos 💕

A post sha­red by Thais Re­zende (@thai­is­re­zennde) on

Zdroj: Ins­ta­gram

Zdroj: Ins­ta­gram

Love love love the fla­min­gos, so glad to have them back, avai­lable from 9PM.

A post sha­red by Lucy (@scar­lett­ma­es­be­au­ti­ful­bows) on

Zdroj: Ins­ta­gram

#my­litt­le­girl #shoes👠 #ad­dic­tion #shop­til­ly­oud­rop #fla­min­gos #blingb­ling #fas­hi­onable #she­got­taste

A post sha­red by Mn Laurke🦄🌈🍀 (@mn_laurke_4_ever) on

Zdroj: Ins­ta­gram

Cu­tesy mugs & cozy turt­le­necks make me one happy gal🙌🏼☕️🐢

A post sha­red by Sara True (@sara_true) on

Zdroj: Ins­ta­gram

Zdroj: Ins­ta­gram

Fo­od­ma­nia

Torty, ko­lá­čiky, cup­ca­kes – je proste všade. Tak sladký a tak štý­lový 🙂

Zdroj: Ins­ta­gram

Zdroj: Ins­ta­gram

Fla­min­gos 🎀 #con­fe­i­ta­ria­da­lu­ana #fla­mingo #fla­min­go­cup­ca­kes #fla­min­go­cake #bo­lo­def­la­mingo #fes­taf­la­mingo

A post sha­red by Con­fe­i­ta­ria da Lu­ana Da­vid­sohn (@con­fe­i­ta­ria­da­lu­ana) on

Zdroj: Ins­ta­gram

It's a be­au­ti­ful day to #fla­min­gle 🍍🍍🍍 Fla­mingo party do­nuts🌸 photo by: @cap­tu­red_by_sh­loka . . . . . . . . #tas­te­to­ronto #ma­de­in­to­ronto #shop­lo­cal #sup­ports­mall­bu­si­ness #par­ty­li­ke­af­la­mingo #fla­min­go­party #fla­min­go­par­ty­i­deas #fla­mingo #fla­min­gos #do­nuts #do­nut #fla­min­go­do­nut #pink­do­nut #fla­min­go­birth­day #pinkf­la­mingo #pinkf­la­min­gos #fla­min­go­des­sert­table #des­sert­table #cus­tom­des­serts #to­ron­to­events #to­ron­to­party #to­ron­to­food #to­ron­to­ba­kery #to­ron­to­ca­kes #catch­my­party @swe­et­ly­chi­ce­vents #wil­ton #huff­post­taste #mart­ha­ba­kes #to­ron­to­food #to­ron­to­ba­kery #amour­du­cake

A post sha­red by Ash­ley Eli­za­beth (@ma­de­wit­hluv_n_su­gar) on

Zdroj: Ins­ta­gram

Na­fu­ko­vačky

Sa­moz­rejme ne­smieme za­bud­núť na to naj­dô­le­ži­tej­šie – na na­fu­ko­vačky! Náj­deš ich na eBay či na AliE­x­presse a pevne ve­rím, že ceny budú už priaz­ni­vej­šie ako mi­nulý rok. Tak čo po­vieš, ne­tú­žiš aj ty po rov­na­kej fotke z pláže?

Whe­re­ver the­re's a be­ach there should be a fla­mingo 👆 @cha_chatzy SHOP #in­fla­table #must­ha­ves #lin­kin­bio

A post sha­red by S W I M W E A R W O R L D (@swi­mwe­ar­world) on

Zdroj: Ins­ta­gram

Zdroj: Ins­ta­gram

Pre­mium stage vie­wing spot // Photo by @callme.harry

A post sha­red by Be­y­ond The Val­ley (@be­y­ondt­he­val­le­y­fest) on

Zdroj: Ins­ta­gram

Ak sa ti páči Len­kina tvorba, nav­štív aj jej blog www.kin­go­fon­line.sk 🙂

Komentáre