pexels.com

V nasledujúcom článku nejde o nič, čo by pre niekoho bolo veľkou neznámou. Ide iba o maličkosti, ktoré robia vzťah plnohodnotným. Osoby vo vzťahu alebo v manželstve zabúdajú na dôležitosť nasledujúcich „maličkostí“, ktoré uberajú spoločnému životu dvoch ľudí na význame. Preto, vám ich priblížim prostredníctvom jedného príbehu.

Stretnú sa dve srdcia, horúce, čisté, plné lásky a náklonnosti jedno ku druhému. Myslia si, že majú nekonečné množstvo spoločných vecí a názorov, kopec nezabudnuteľných zážitkov a vedia si predstaviť aj budúcnosť po boku toho druhého. Je to iba vplyvom zaľúbenosti alebo spoločná budúcnosť a manželstvo je naozaj reálnym pojmom?

tumblr.com

Pre nich to bolo skutočné, zobrali sa a viedli spolu šťastný život, až kým v ich vzťahu nevyhasla láska.. Ak sa teraz pýtate, či to vôbec je možné, aby pravá láska vyhasla..Áno, možné to je! My ľudia, (bez rozdielu medzi mužmi a ženami) sa vyvíjame celý život. Postupom času sa meníme, nie iba vizuálne, ale aj po vnútorných stránkach. Meníme svoje názory a rozširujeme obzory, je to pre nás typické.. A rovnako to bolo typické aj pre nich. Nemali spoločné dieťa, ich cesty sa začali rozchádzať iným smerom, hodnota názoru toho druhého prestala mať pre oboch akýkoľvek význam, hádali sa pre banality a ich manželstvo úplne strácalo na podstate, vznikla jedna nekonečná priepasť..Najhoršie bolo, že pre nedostatok lásky, úcty a rešpektu si začali navzájom ubližovať, slovami alebo skrátka tým, že neurobili pre toho druhého absolútne nič vtedy, keď to bolo potrebné..

Sama seba som sa pýtala: „Prečo?“. Aby som aspoň z časti porozumela odpovedi na tú otázku, musela som  prejsť naozaj zvláštnym obdobím. Odpoveď znela nasledovne: „Keď skladali manželské sľuby, ktoré majú vždy pozitívny a negatívny pohľad na budúcnosť, tak obaja mysleli iba na to dobré, ani jeden z nich si nepredstavil aké to bude, keď príde to zlé.“

pinterest.com

V tomto príbehu dvoch sŕdc museli obaja prejsť veľmi ťažkou výzvou. Muž sa snažil znovu študovať srdce ženy, prostredníctvom viery v Boha a nádeje v odpustenie. A žena nevidela význam viesť ďalej život s mužom, ktorého nespoznáva. Skutočnosť bola taká, že k sebe obaja patrili ako soľnička ku koreničke, len ich spoločná cesta bola „zaprataná“ závislosťami, neporozumeniami a postupne sa budujúcou prázdnotou.

Po tomto ťažkom období v ich životoch obaja pochopili, že lásku nemôžu dávať, pokiaľ ju sami nemajú. A oni ju nemali, lebo ju nevnímali. Tak sa teda naučme rásť v láske, pretože pokiaľ nevieme rásť v láske, láska nebude rásť v nás.

Inšpirácia článku: film: Fireproof,  kniha: Výzva lásky

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieDating