Čo je vlastne autizmus a aké sú jeho hlavné príznaky

Ľudský mozog je fascinujúci orgán. Riadi nespočetné množstvo procesov, od základných životných funkcií až po tie najkomplikovanejšie myšlienkové pochody. Autizmus je jednou z najväčších neurologických záhad.

Na túto tému sme sa rozprávali so psychologičkou Sofiou Beňkovou z online poradne ksebe. Ozrejmila nám, čo autizmus je, prečo vzniká, ale aj jeho najčastejšie príznaky, ako sa k ľuďom s touto diagnózou správať a vyvrátila taktiež najbežnejšie mýty.

Autizmus a jeho hlavné charakteristiky

„Autizmus alebo porucha autistického spektra, PAS, je neurologická a vývojová porucha, ktorá zasahuje viacero oblastí,“ vysvetľuje odborníčka. „A to oblasť interakcie k ostatným ľuďom, komunikáciu voči okoliu a správanie voči ostatným ľuďom.“

„Autizmus je pervazívnou vývojovou poruchou zasahujúcou do funkčných oblastí života. Býva to triáda poškodení a to oblasť recipročnej sociálnej interakcie, komunikačných schopností, imaginácie a hry. Je sprevádzaná stereotypnými záujmami a činnosťami.“

Tento článok je dostupný členom Odzadu PREMIUM

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieLife