Photo by Anastasiya Gepp from Pexels

Z výsledkov prieskumu agentúry NMS Market Research, realizovaného v júni tohto roku pre značku Milka vyplýva, že záujmovým krúžkom sa najviac venujú deti na prvom stupni základnej školy. S narastajúcim vekom však záujem o krúžky klesá. Výnimku tvoria len tie jazykové, ktoré sa aj u stredoškolákov tešia podobnému záujmu ako na základnej škole.

„Je alarmujúce, že takmer polovica detí nenavštevuje žiadny krúžok. Je to dané tým, že tieto deti nemajú záujem a trávia čas iným spôsobom, alebo rodičia preferujú iné formy aktivít ako záujmové krúžky,“ uvádza Nora Lauková, koučka, psychologička a rodinná terapeutka.

Čo robia, keď nie sú vonku?

Výsledky prieskumu ukazujú, že aj napriek nespornému vplyvu moderných technológií trávia slovenské deti najviac voľného času vonku s kamarátmi. Každý deň vyrazia von 4 z 5 detí vo veku od 6 do 18 rokov a v priemere tak trávia takmer 2 a pol hodiny svojho voľného času. Avšak generácia narodená v 21. storočí je často označovaná za špecifickú.

Vplyv sociálnych sietí a digitálnych technológií sprevádza deti takmer od narodenia a hrá úlohu v ich dospievaní, napríklad sledovaním televízie trávi každý deň necelé 2 hodiny 74 % detí na prvom stupni základnej školy. Stredoškoláci ju sledujú zriedkavejšie. Naopak, viac času trávia na sociálnych sieťach, kde je 76 % z nich celé dve hodiny denne, častejšie dievčatá.

Najobľúbenejšie krúžky:

 1. Športové
 2. Výtvarné
 3. Tanečné
 4. Jazykové
 5. Hudobné

zdroj: Photo by Julia M Cameron from Pexels

Vyššie nároky na učenie

Dve pätiny slovenských detí sa tiež častejšie učí – v porovnaní s obdobím pred troma rokmi. Svoju úlohu hrajú rastúce nároky, predovšetkým u detí na prvom stupni. Slovenské deti sú tiež často tlačené rodičmi, aby podávali čo najlepšie výkony a zaistili si tak prijatie na výberové školy.

To potvrdzuje aj Lauková: „Týka sa to napríklad prijímacích pohovorov na osemročné gymnáziá, kedy už deti musia zvládnuť veľmi náročné učivo. Môj názor je, že v piatej triede, keď je dieťa citovo stále ešte dieťa, tlak rodičov môže spôsobiť, že to dieťa do budúcnosti odradí absolvovať ďalšie štúdium, prípadne sa nebude chcieť učiť.“ 

Chlapčenské detstvo v znamení videohier

Chlapci výrazne častejšie hrajú videohry, ktoré sú populárne predovšetkým u detí na základnej škole. Denne sa takto zabáva 66 % z nich. Dokonca už na prvom stupni sa hraniu videohier častejšie venuje 51 % detí, čo je viac než pred troma rokmi. Naopak, postupne klesá záujem o hranie s hračkami. Dve tretiny opýtaných rodičov si myslí, že ich deti trávia touto zábavou príliš veľa voľného času. Dokonca sa im snažia čas pri elektronických zariadeniach obmedzovať, čo potvrdzuje 77 % z nich.

„Z môjho pohľadu rodinného terapeuta je žiadúce, aby dochádzalo k obmedzovaniu a nastavovaniu pravidiel, čo sa týka hrania videohier a využívaniu elektronických zariadení. U detí sa týmto znižuje koncentrácia, zvyšuje nervozita, správanie detí je agresívnejšie a dochádza k nižšej miere socializácie. Je to akási novodobá droga, ktorá má za následok celkovú únavu, či nesústredenosť, čo sa premieta do celkových výsledkov v škole. Elektronické prostriedky nám majú pomáhať a nie nás obmedzovať. Ide o negatívny fenomén, ktorý obmedzuje deti v celkovom osobnostnom rozvoji,“ uzatvára Lauková.

zdroj: Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Aké elektronické zariadenia majú slovenské deti najčastejšie?

 1. Mobilný telefón (90%)
 2. Notebook (61%)
 3. Tablet (52%)
 4. Počítač (45%)
 5. Hernú konzolu (34%)

O projekte

Prieskum k projektu „Voľný čas slovenských detí“ spracovala agentúra NMS Market Research pre značku Milka. Na online dotazník odpovedalo v priebehu júna 2020 500 respondentov (rodičov detí vo veku 6-18 rokov) zo Slovenska.

V rámci tejto aktivity môžu zákazníci v priebehu augusta získať za nákup produktov určených značiek vo vybraných obchodoch cestovnú fľašu Milka Oreo a iné darčeky do vydania zásob. Pre ďalšie informácie sledujte facebookovú stránku Milky: facebook.com/Milka.cz.sk.

Vedeli ste, že:

 • 80 % slovenských detí a mladistvých chodí denne von?
 • 56 % navštevuje športové tréningy?
 • 90 % má mobilný telefón?

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieLife