BARAN

Ľudia si o tebe myslia, že si perfektný líder, aj keď občas trochu tvrdohlavý. Myslia si, že tvoj život je priam dokonalý a že nie je prekážka, ktorú by si nezdolala. Avšak niekedy si podľa nich cholerická, sebecká a ctižiadostivá. Si však veľmi pracovitá a to vedia veľmi oceniť. Dôverujú ti, vedia, že si úprimný človek a že nemáš problém s ničím. Závidia ti tvoje talenty a to, že si perfektný organizačný typ. Baran dokáže spriadať fantastické sny, ale nevie klamať. Je taký, akého ho vidíte. Jeho typickou vlastnosťou je úprimnosť a poctivosť. Nie je morálnym zbabelcom, ale keď ho niečo bolí, dokáže byť pekná padavka.

BÝK

Si veľmi tvrdohlavá, no veľmi priateľská a milá. Druhí ťa vidia ako ženskú, ktorá si ide tvrdohlavo za svojim, avšak berie ohľad na druhých ľudí a je skutočne dobrá povaha. Vieš byť aj veľmi žiarlivá, čo dokáže riadne naštvať tvoju polovičku. Občas sa druhým zdá tvoj život dokonalý a preto si myslia, že to robíš preto, aby si si niečo dokázala. Vieš byť aj riadne materialistická, preto ti druhí závidia tvoje veci a niektorí ťa možno preto aj odsúdia. Hlboko v ich duši je zakorenená nedôvera a opatrnosť voči iným ľuďom. Ťažko sa zmierujú a dlho nevedia odpustiť príkorie, ktorého sa mu dostalo. Nie sú bezohľadní, ale vytrvalo a dôsledne kráčajú za svojim cieľom. Ich cieľavedomosť je vyhranená, nemôže vyústiť do nervozity a nepokoja.

BLÍŽENCI

Vieš byť riadne nestála a to častokrát vadí tvojim blízkym. Niekedy často meníš nálady a názory a tým skutočne ubližuješ svojmu okoliu. Si však veľmi vnímaná a ohľaduplná. Si veľká podpora a bútľavá vŕba, mnoho ľudí v tebe vidí oporu. Si veľmi inteligentná, hravá a zábavná a ľudia s tebou veľmi radi trávia čas. Si racionálny človek, avšak niektorí ťa niekedy vnímajú ako skeptika. Blíženci si vytvárajú dve polia pôsobnosti, menia ciele, za ktorým sa s nasadením vydávajú. Ich nepokojný duch im znemožňuje sústrediť sa na praktické stránky života. Neraz niečo vymyslia, ale tým to pre nich končí. Realizáciu prenechávajú iným. Ich slová sa rozchádzajú so skutkami.

zdroj: unsplash.com

RAK

Si veľmi bystrá a potrebuješ mať okolo seba neustále mnoho verných priateľov, čo sa ti aj darí. Tak, ako máš aj veľa priateľov, máš aj veľa nepriateľov, pretože nie každému vyhovuje tvoja optimistická a dobrá nálada. Si srdečná a preto máš okolo seba dobrých ľudí. Niektorí ľudia si však myslia, že s nimi flirtuješ, aj keď to tak v skutočnosti nemyslíš a si verná. Občas vieš byť povýšenecká, čo naštve ľudí. Raci z času na čas bývajú nedôverčiví a opatrní, potom zasa bezstarostne veselí. Veľmi rýchlo v nich vzbĺkne zlosť, ale zasa rýchlo opadne. Sú zmierliví, pritom však diplomatickí a prefíkaní. Niekedy si utvoria názor prenáhlene, bez dostatočnej úvahy a overenia.

LEV

Si trpiteľ, ktorý je ochotný všetkého pre dobro seba aj druhých. Ľudia si na tebe vážia tvoju obetavosť a súcit. Občas si riadny chvastúň a pôžitkár, čo druhých štve. Si veľmi otvorená a tvrdohlavá. Pre druhých si veľmi silná osoba, ktorá však na prvý dojem vyzerá ako neprístupná. Vieš byť však aj pyšná a preto vieš niekedy aj nechtiac ublížiť. Tvoji priatelia ťa obdivujú za to, aká vieš byť statočná, no nechápu tvoju túžbu byť stredobodom pozornosti. Vplyv Leva ich predurčuje vládnuť. Vďaka vnútornej rozhodnosti a nezávislosti majú pevnú pôdu pod nohami. Od svojich priateľov vyžadujú úctu a vážnosť. Ak sa chcú pomstiť, urobia to noblesne.

zdroj: unsplash.com

PANNA

Si veľmi vtipná a ľudia s tebou veľmi radi trávia čas. Milujú tvoj smiech, tvoju obetovať a sú to naozaj verní priatelia. Avšak niekedy máš sklony k uzavretosti, nevypočítateľnosti a negativizmu a preto sa v tebe často ľudia nevyznajú. Vieš byť aj povýšenecká a preto ťa ľudia vnímajú aj ako veľmi kritickú. Si veľmi otvorená. Panny sa nepúšťajú do hazardných hier alebo špekulácií. Plánujú, rátajú, kalkulujú, vedú si záznamy o najrozmanitejších veciach. Sú vždy ochotní vzdelávať sa, rozširovať svoje vedomosti, všetko sa dozvedať, aby boli o všetkom informovaní a vedeli diskutovať aj o najnovších výdobytkoch vedy rozumne a vecne

VÁHY

Si bohémsky typ, ktorý občas pripomína lavínu. Rada manipuluješ s ľuďmi, ktorí toho občas majú dosť. Radi s tebou trávia čas, avšak uvedomujú si, že kedykoľvek môžeš odísť z ich života, pretože si spontánna a hravá. Si však veľkorysá a otvorená, čo mnohým imponuje. Si vytrvalá, vďačná a ctižiadostivá, preto si pre mnohých vzorom. Láskavosť a pôvab, ktoré z nich vyžarujú doslova očarúva. Tak isto aj Váhy hľadajú očarenie láskou druhých. Avšak pre svoju citovú nespútanosť a nestálosť nie sú schopní zviazať svoj osud s inými ľuďmi. Ich duša je ako motýľ, ktorý lieta z jedného kvetu na druhý, krajší a v každom hľadá väčší súlad a krásu.

ŠKORPIÓN

Si lojálna, vtipná a ohľaduplná. Avšak vieš byť aj riadny zápasník a problematický človek. Si tajomná a preto sa  v tebe druhí nevyznajú. Miluješ život a preto sa pri tebe ľudia cítia dobre a veľmi radi vyhľadávajú tvoju spoločnosť. Vieš byť aj pomstychtivá, čo neraz zažili ľudia v tvojom okolí. Človek narodený v znamení Škorpióna je “človekom medzi dvoma bránami”, spaľovaný vnútornou rozorvanosťou. Sú veľmi prístupní k lichôtkam, ale nemožno ich označiť za namyslených. Ak sa stretnú s ľuďmi, ktorí nielenže poznajú túto ich vlastnosť, ale vedia ju aj šikovne využívať, dosiahnu u nich veľa, či už v dobrom alebo zlom.

zdroj: unsplash.com

STRELEC

Si dobrodruh, avšak občas aj pokrytec, ktorý je falošný. Si intelektuálna a veľmi pozitívne, no kriticky rozmýšľaš. Stále si však myslíš, že potrebuješ žiť lepšie a snažiť sa ľuďom ukázať, že sa máš dobre, aj keď to tak nie je. Nemáš problém otvorene hovoriť o svojich pocitoch, aj keď veľa ľuďom tým ublížiš. Ostatní ťa vnímajú ako ženu, ktorá si rada užíva, je otvorená, no srdečná a priama. Povaha Strelca sa vyznačuje predovšetkým optimizmom. Pozná slabé stránky a nástrahy života a veľmi skoro sa ich naučí chápať a prekonávať. Z takmer vrodenej múdrosti v ňom vyrastá pocit nesmiernej dobroty a pochopenia.

KOZOROŽEC

Si tvrdohlavá, vieš využiť všetok svoj potenciál a talent. Ľudia ťa vnímajú ako priebojnú, nebojácnu a odvážnu. Veľmi radi od teba dostávajú rady pretože vedia, že im neporadíš zle. Avšak niektorí ťa vnímajú ako ženskú, ktorá má obrovské ego a si až tak nebojácna, že ľudí odpudzuješ. Kozorožci sú spravodliví, pri posudzovaní iných trochu hrdí a nie je ľahké presvedčiť ich o opaku. Sú to myslitelia a aj najťažšie problémy riešia s ľahkosťou. Sú múdri a nič nerobia nepremyslene. Majú radi nezávislosť, krásu a súlad.

zdroj: unsplash.com

VODNÁR

Si reformátor a človek budúcnosti. Si vodca a mysliteľ. Si však aj neposlušná a nie každému sa páči to, že si „bad girl“, ktorá sa na nič nehrá. Si však náladová, žiarlivá a výstredná. Nie každému si pochuti, pretože si veľmi výrečná a nedávaš si servítku pred ústa. Povaha Vodnárov je poznačená hlbokou túžbou po nezávislosti. Všetko, čo ich obmedzuje, odmietajú. Pre nich neexistuje nič nemožné. Na život kladú nesplniteľné požiadavky. Preto sa veľmi často dočkajú sklamania. Ľudia sa pri tebe cítia silní a v bezpečí.

RYBY

Si tvorivá, vnímavá a kreatívna. Ženy ti často závidia tvoju vynaliezavosť a šikovnosť. Si veľmi vnímavá, duchaprítomná a máš okolo seba dobrú energiu. Nerada však prijímaš zodpovednosť a si veľmi pohodlná. Si občas samoľúba, zúrivá a a nerozhodná. Hlavnou povahovou črtou Rýb je strach zo života, ktorý ich nikdy celkom neopúšťa a je do istej miery tragickým podtextom ich charakteru. Keď sú šťastní, obávajú sa nešťastia, keď milujú, majú strach aby nestratili milovanú bytosť, keď žijú v blahobyte, boja sa, aby oň neprišli.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.