Mi­lu­jem pe­če­nie. Či už na ro­dinné oslavy, do školy pre ra­dosť alebo cez ví­kend ku káve. Vždy pe­čiem ja.

Lenže ja, ako správne dievča čo cvičí a stra­vuje sa zdravo, chcem aj piecť zdravo. Sní­vam o tom, že si raz ot­vo­rím re­ťa­zec cuk­rární  po ce­lom Slo­ven­sku, kde sa budú po­dá­vať samé dob­roty.

Ale predsa nie­kde mu­sím za­čať nie? Osem­nás­teho de­cem­bra som po­ve­dala mame: „Mami, tento rok žiadna biela múka, stu­žený tuk a biely cu­kor. Tento rok pe­čiem ja.“

Re­cep­tov, kto­rých som na­šla, bolo veľa. Nie­ktoré som po­u­žila kla­sické a na­hra­dila zdrav­šími su­ro­vi­nami a nie­ktoré som si do­tvo­rila podľa seba.

Tu vám pri­ná­šam tri na­job­ľú­be­nej­šie re­cepty týchto Via­noc:

tumblr_oigkabi9ks1ry5naio1_500

Zdroj: tum­blr.com

Me­dov­níčky

120g mle­tých lies­ko­vých (vlaš­ských) ore­chov

120g ov­se­nej múky

200g špal­do­vej múky

120g medu

3 va­jíčka

½ prášku do pe­čiva

Ško­rica, ko­re­nie na per­níky, va­nil­ková aróma, ka­kao

Všetky su­ro­viny spolu zmie­šame, za­ba­líme do po­tra­vi­nár­skej fó­lie a dáme mi­ni­málne na ho­dinu do chlad­ničky. Po uply­nutí času roz­vaľ­káme na do­ske 0,5cm a vy­kra­ju­jeme me­dov­níčky. Pe­čieme pri 190◦C cca 8-9 mi­nút.tumblr_oihh56f6rc1ru93e8o1_500

Zdroj: tum­blr.com 

Li­necké pe­čivo

300g špal­do­vej múky

200g ko­ko­so­vého tuku

100g ko­ko­so­vého (ovoc­ného, trs­ti­no­vého) cukru

1 va­jíčko

Všetky su­ro­viny opäť zmie­šame, od­lo­žíme na noc do misky na chladné miesto a na druhý deň vy­kra­ju­jeme ko­lieska, pe­čieme do zla­tista a zle­pu­jeme do­má­cim dže­mom.

 

Raw gu­ličky

2 šálky ko­kosu + na oba­le­nie

1 šálka datlí bez kôs­tky

1 ly­žica medu

Tro­chu vody

Ko­kos si po­me­lieme na jemnú múku, ďa­lej si roz­mi­xu­jeme ďatle. Do vznik­nu­tej zmesi pri­dáme ko­kos, med a tro­chu vody. Ru­kou tva­ru­jeme gu­ličky, ktoré oba­ľu­jeme v ko­kose.  Ak chcete re­cept ozvlášt­niť, stačí pri­dať do vznik­nu­tej hmoty na­se­kané oriešky, su­šené hro­zienka, ka­kao, ško­ricu …

tumblr_nruy4rcmsv1s8zclso1_500

Zdroj: tum­blr.com 

Komentáre