Ako sa ob­liecť k šted­ro­ve­čer­nému stolu? Možno si po­vieš, že je to pre teba úplná zby­toč­nosť, no tvoji ro­di­čia majú na to iný ná­zor. Ak si teda nú­tená sa ne­jako kul­ti­vo­vane ob­liecť, máme tu pre teba pár „last mi­nute“ out­fi­tov, v kto­rých sa bu­deš cí­tiť ele­gan­tne, no po­hodlne zá­ro­veň. 

Ak ne­máš zrovna ná­ladu na šaty, skús sako alebo veľký sve­ter a k nemu pu­zdrovú sukňu, ktorá bude vy­ze­rať k voľ­nému topu per­fektne. Ak však ne­máš rada ro­láky či svetre, ne­ura­zíš ani kla­sic­kým trič­kom, ktoré mô­žeš kom­bi­no­vať so suk­ňou, ele­gant­nými no­ha­vi­cami či so sa­kom, ktoré je mo­men­tálne veľmi štý­lové a nosí sa v rôz­nych pre­ve­de­niach. Tak­tiež ne­za­budni na do­pl­nky, ktoré ne­mu­sia byť vý­razné, no do­dajú tvojmu out­fitu šmrnc.

Toto sú out­fity na po­slednú chvíľu, v kto­rých za­žia­riš:

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre