V na­šich uli­ciach stre­tá­vame stále viac mi­lov­ní­kov módy, ktorí sa ne­boja pre­zen­to­vať ani na so­ciál­nych sie­ťach. A my ti ich radi uká­žeme! 

Každý týž­deň ti v článku uká­žeme TOP 5 out­fi­tov z pre­doš­lého týždňa, ktoré nás na Ins­ta­grame som_fas­hi­onista zau­jali naj­viac. Ak chceš pre­zen­to­vať svoj štýl pred ti­síc­kami nad­šen­cov módy, ne­za­budni svoje fotky ozna­čiť #som­fas­hi­onista a na­bu­dúce sa tu mô­žeš ob­ja­viť aj ty! Toto je naša prvá TOP 5-ka.

Nina vie čo je pekné 😉@ni­na­dur­ce­kova #som­fas­hi­onista

A post sha­red by som Fas­hi­onista (@som_fas­hi­onista) on

Iza­bela #som­fas­hi­onista

A post sha­red by som Fas­hi­onista (@som_fas­hi­onista) on

😍😍 @li­liana_be_ #som­fas­hi­onista

A post sha­red by som Fas­hi­onista (@som_fas­hi­onista) on

@ni­kai­ka­sova #som­fas­hi­onista

A post sha­red by som Fas­hi­onista (@som_fas­hi­onista) on

Komentáre