Dar­čeky na po­slednú chvíľu sú väč­ši­nou tra­pas, no máme pre teba ná­pady na tie naj­lep­šie a aj naj­mil­šie dar­čeky, kto­rými roz­hodne ne­ura­zíš.

Obal na no­te­book

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Make-up alebo ob­ľú­bená koz­me­tika

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Kniha, po kto­rej dlho túži

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

San­dá­lové po­nožky

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Vo­ňavá sviečka

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Ro­škra­bá­va­júca mapa sveta

Al­bum s va­šimi fo­to­gra­fiami

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Obal na mo­bil

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Smartp­hone pro­jek­tor

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Šálka alebo fľaška

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Ins­tax

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Lacné le­tenky

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Diár

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Komentáre