Photo by Polina Zimmerman from Pexels

Osoba, ktorá zo seba robí vždy obeť, sa väčšinou správa negatívne a je presvedčená, že za jej problémy môže niekto iný. Je si istá, že svojimi činmi nedokáže nič ovplyvniť a celý život sa ľutuje. Takémuto človeku môžeš chcieť pomôcť, no kým si neuvedomí, kde je chyba, bude s tebou manipulovať donekonečna. Ako takú osobu odhaliť? Robí tieto veci!

Ľutuje samú seba

Svet je na ňu zlý a to všetko to zlo sa deje v živote iba jej a nikomu inému. A ona netuší prečo. A tiež nemá silu na to, aby to nejak zmenila. To všetko si drží vo svojej hlave a snaží sa o tom presvedčiť aj ľudí okolo seba, aby ju ľutovali rovnako, ako ľutuje ona samú seba.

Manipuluje ľuďmi

Človek, ktorý sa hrá na večnú obeť potrebuje náklonnosť ľudí, aby nimi mohol manipulovať a dostať ich na rovnaký myšlienkový pochod. Chce, aby ľudia okolo neho verili, že je to človek s večnou smolou a odsúdený na nešťastie. Hrá sa na bezmocného človeka, aby vyvolal u druhých súcit a ťahal z nich pomoc a podporu z každej strany. Najlepšie bude, ak niekoho presvedčí, že tiež nesie vinu a zodpovednosť na tom, že sa má obeť zle.

Má problém veriť ľuďom

Je to dôsledok hlbokého psychologického problému u niekoho, kto je obeťou – chýba jej sebadôvera a neverí v seba samú. Projektuje svoje emócie na zvyšok sveta a skutočne verí, že ostatní ľudia sú rovnakí ako ona, a teda nedôveryhodní. Neexistuje možnosť presvedčiť ju o opaku.

Porovnáva sa s inými

Pretože obeti chýba sebadôvera, nemôže prestať premýšľať o tom, či je lepšia alebo horšia ako ktokoľvek iný. Zvyčajne sa porovnáva s ostatnými negatívnym spôsobom a potom sa kvôli tomu dostane do ešte hlbšej depresie. Táto sebakritika škodí nie len jej, ale aj ľuďom v jej okolí, pretože sa ich bude snažiť držať, aby získala súcit. Realita je však taká, že nikto z nás nie je dokonalý, čo je úplne normálne.

Nechce v živote napredovať

Keďže obeť si je zvyčajne vedomá svojej bezmocnosti, nepokúša sa o žiaden pokrok v živote. V zásade uviazne v jednom období svojho života, z ktorého sa vlastne sama nechce posunúť. A aby to bolo ešte horšie, bude mať vždy ďalších 100 dôvodov na vysvetlenie, prečo sa jej to stalo a všetky tvoje pokusy pomôcť jej budú od začiatku zbytočné. Takémuto človeku nepomôže nik.

Nechce niesť za nič zodpovednosť

Za všetko, čo sa človeku stane, môže niekto iný. Obeť si nie je v ničom istá a obáva sa prevziať zodpovednosť za svoje činy. Radšej by to všetko položila na plecia niekomu inému. Týmto spôsobom uteká pred svojimi pocitmi a myšlienkami, a všetko ostatné necháva na druhých ľuďoch.

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieLife