Po­slednú dobu je pa­ríž­sky štýl na vr­chole a každá žena sa chce po­do­bať Pa­rí­žan­kám, ktoré sú at­rak­tívne, štý­lové, no pri­tom jed­no­du­ché. Dnes už nie je prob­lém in­špi­ro­vať sa ich štý­lom a my ti pri­ná­šame najš­tý­lo­vej­šie Fran­cúzky na Ins­ta­grame!

Je­anne Da­mas

💦

A post sha­red by Je­anne (@je­an­ne­da­mas) on

At­ten­ding the @mas­si­mo­dutti show 🌿#the­call­mad­rid #dres­se­din­dutti

A post sha­red by Je­anne (@je­an­ne­da­mas) on

RG @la­mia­land re­ady for @ja­cqu­e­mus show #mar­se­il­le­je­taime 💙

A post sha­red by Je­anne (@je­an­ne­da­mas) on

My @rouje uni­form for the next 6 month 👋🏼

A post sha­red by Je­anne (@je­an­ne­da­mas) on

 

Lou­ise Fol­lain

🇮🇹 #so­le­di­po­si­tano

A post sha­red by Lou­ise Fol­lain (@lou­ise­fol­lain) on

🌞

A post sha­red by Lou­ise Fol­lain (@lou­ise­fol­lain) on

@eric­cha­keen

A post sha­red by Lou­ise Fol­lain (@lou­ise­fol­lain) on

👝✨ #vc­bags­to­ries #try­me­bu­yme @ves­tiai­reco

A post sha­red by Lou­ise Fol­lain (@lou­ise­fol­lain) on

Ca­ro­line de Maig­ret

"Pink co­okies in a plas­tic bag, get­tin' crus­hed by bu­il­dings" rg @mo­de­ma­je­ure

A post sha­red by Ca­ro­line de Maig­ret 🇫🇷 (@ca­ro­li­ne­de­maig­ret) on

Au­tum­nal look yes­ter­day at @cha­ne­lof­fi­cial show #Cha­nel­Da­ta­Cen­ter

A post sha­red by Ca­ro­line de Maig­ret 🇫🇷 (@ca­ro­li­ne­de­maig­ret) on

Ga­rance Doré 

Sum­mer in the city #wet­hair­look

A post sha­red by Ga­rance Doré (@ga­ran­ce­dore) on

Lulu, the true Ca­li­for­nian!

A post sha­red by Ga­rance Doré (@ga­ran­ce­dore) on

Ade­line Ra­pon

Een­jo­y­ing a glass of #co­in­tre­au­fizz at the new bar La Ro­se­raie 💐

A post sha­red by Ade­line Ra­pon (@ade­li­ne­ra­pon) on

Dan­cing in the rain by @ga­el­ra­pon 💃🏽🌧 #pa­ri­sienne #pa­ri­sians­tyle #ag­nesb #na­tu­ral­hair

A post sha­red by Ade­line Ra­pon (@ade­li­ne­ra­pon) on

Lo­vely day lo­vely day lo­vely day… 🎶 pic by my babe @miss­pan­do­rab­log #70s #Pa­ris

A post sha­red by Ade­line Ra­pon (@ade­li­ne­ra­pon) on

Fi­nally found out how to wear hats, while ste­a­ling @lou­ise­pando 's bé­ret 🙂

A post sha­red by Ade­line Ra­pon (@ade­li­ne­ra­pon) on

Komentáre