Žena na ulici hľadá, kde je pravda

Zamyslela si sa niekedy nad tým, kvôli čomu vznikajú najväčšie konflikty? Paradoxne, veľa konfliktov vzniká kvôli pravde. Ešte sa aj hovorí: „Za pravdu sa každý bije“. A áno, je to tak. Problém je však v tom, že každý sa bije za tú svoju, a ani trochu sa nesnaží porozumieť pravde toho druhého. Mnoho ľudí si totiž myslí, že pravda je a môže byť, iba jedna jediná.

A presne to je zle. Každý máme vlastnú pravdu, vlastné názory a hodnoty, a nikto nám do nich nemôže zasahovať a pokúšať sa ich meniť. Tak isto, ako ich my nemôžeme vnucovať niekomu inému. Ži a nechaj žiť. Rešpektuj a budeš rešpektovaná.

Na svete by bolo oveľa menej konfliktov a hádok, keby sme namiesto vnucovania nášho názoru ostatným, počúvali ten ich. Nemusíme s ním súhlasiť, ani ho podporovať, stačí si ho vypočuť a prijať ho ako názor druhej strany. Nikdy totiž nebudeme vedieť povedať, ktorí názor je lepší.

Pretože vždy sa nájde niekto, kto ho za najlepší považovať nebude.

Určite všetci poznáme ten stav, keď nás pohltia emócie a strácame nervy pri vysvetľovaní nášho názoru druhej strane. A tá stále odmieta uznať, že máš pravdu, pretože ona verí v tú svoju. Väčšinou sa to dostane až do situácie, kedy po sebe navzájom kričíte, ponižujete sa, a vysmievate jeden druhému.

Pamätaj, že pokiaľ na niekoho kričíš, nikdy ťa počuť nebude. Bude sa ťa len snažiť prekričať. Obaja budete kričať, ale nikto nebude počúvať, ako teda chcete spor vyriešiť. Chcete ho vôbec vyriešiť alebo si chcete len pohladkať ego tým, že všetkým dokážete, že ste múdrejší, šikovnejší, lepší?

Ide o chybný program zakotvený v človeku, ktorý nie je vyrovnaný sám so sebou, ktorý sa cíti ponížený, či sa ocitáva v nekomfortnej situácii, a potrebuje sa brániť a vysvetľovať.

Vyrovnaný človek však nič z toho nerobí a to presne preto, že pochopil princíp „ži a nechaj žiť“. Rešpektuje existenciu a názor všetkého živého okolo seba, a zároveň žije podľa vlastných názorov a presvedčení. Nepotrebuje nikomu nič vnucovať a ani vysvetľovať. Taká je pravda.

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieLife