www.weshare.hk

Osho bol duchovný učiteľ, ktorý pochádzal z Indie. Počas života predával svoje učenie hovoreným slovom v podobe prednášok, a tak všetky jeho knihy sú len prepisom audio záznamov od jeho žiakov. Vyjadril sa k rôznym témam, ktoré však nikdy neuzavrel. Jeho učenie spočívalo hlavne v meditácii a v tom, že minulosť ani budúcnosť ľudí nemá obmedzovať ani definovať, a preto je dôležité sústrediť sa na prítomný okamih. Medzi jeho najznámejšie knihy patrí : „Život, láska smiech“, „Sloboda-odvaha byť sám sebou“, „Osud, sloboda a duša“, „Muž a žena“, „ Radosť – šťastie, ktoré vychádza zvnútra“ , „Kniha o egu“ a množstvo ďalších. Rada by som ti priblížila pár jeho výrokov, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa:

osho.com

„Hriech je, keď sa neradujeme zo života.“

„Človek dospieva v okamihu, keď začne lásku dávať, namiesto toho, aby ju vyžadoval. Keď začne prekypovať a zdieľať, keď začne rozdávať.“

„Základné právo človeka je byť sám sebou.“

„Láska nie je vzťah.“

„Život nie je utrpenie ani blaho. Život je prázdne plátno a človek musí byť zručný.“

„Čistá láska môže prežiť len vtedy, keď nie je znehodnotená kladením podmienok. Podmienená láska nie je láska.“

„Všetko čo máme, je len okamih.“

„Každá chyba je príležitosťou sa niečomu naučiť.“

„Človek, ktorý je príliš posadnutý premýšľaním, nakoniec zabúda, že má srdce.“

„Vojna je niečo čo vytvára dav, národ, politici, ideológovia cirkvi. Mier musí vytvoriť každý jednotlivec.“

„Láska je ako Boh – nemôžeme ju manipulovať. Príde, kedy príde. Pokiaľ nepríde, nie je prečo sa hnevať.“

„Dospelý je ten, kto vie byť šťastný sám so sebou.“

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieLife