Evelína
„Tam kde prinášaš úsmev a radosť do života robíš najkrajšiu vec na svete.“ :)