unsplash.com

Nepripútava sa pretože si uvedomila, že je to nie je dobré. Pútať sa k nesprávnym ľuďom, alebo k veciam, ktoré nie sú pre ňu určené a potom mať strach z toho, že o nich príde.

Nepripútava sa, pretože sa naučila, že nie všetko je tu preto, aby zotrvalo navždy. Niekedy je lepšie nechať určité veci tak. Nechať odísť istých ľudí, ktorí nás držia späť. Vie, že čím viac sa bude snažiť niečo k sebe pripútať, tým väčší strach bude mať o to, že to stratí. A to je zaručená cesta k tomu aby to odplašila preč.

Nepripútava sa, pretože vie, že ľudia prichádzajú a odchádzajú. Nie vždy dodržia svoje sľuby, nie vždy sa vrátia, nie vždy ostanú verní. Nie vždy myslia veci tak ako hovoria. Vie, že keď sa príliš rýchlo na niekoho naviaže, neskončí sa to dobre, rovnako ako vie, že láska niekedy nestačí.

zdroj: unsplash.com
Už sa viac nepripútava, pretože je unavená, z ľudí, ktorí menia svoje názory zo dňa na deň. Z ľudí, ktorí sa za noc rozhodnú zmiznúť bez udania dôvodu. Z ľudí, ktorí stále nevedia čo chcú.

Nepripútava sa viac, pretože vie, že jednostranná naviazanosť na niekoho bolí. Uvedomila si, že keď sa na niekoho až príliš naviaže, začne si menej vážiť seba. Posúva svoje hranice pre človeka, ktorý si to neváži a to bolí. A pretože nechce stratiť seba, nepripúta sa viac k nikomu, kto nechce byť s ňou.

Nepripútava sa, pretože sa učí nechať ľudí ísť. Učí sa, že nie všetko vždy musí byť podľa nej. Učí sa pohnúť ďalej a kráčať  vpred. Zanecháva za sebou minulosť, a na to aby si mohla vychutnávať prítomný okamih, musela sa naučiť nepripútať k nikomu. Pomaly sa učí nechávať tak veci, ktoré ju nerobia viac šťastnou alebo ju nejako spochybňujú.

Aj keď sa nepripútava k nikomu, stále verí v lásku a vie milovať. Pretože dnes už vie, že sú to dve rozdielne veci. Závislosť na niekom inom a láska spolu nemajú nič spoločné. Naučila sa, že niekedy musí nechať odísť ľudí, ktorých miluje a aj to je určitým druhom lásky. Vie, že skutočná príťažlivosť sa neprejavuje tým, že bude na niekoho tlačiť, alebo sa mu ustavične snažiť dostať mu pod kožu. Dnes vie, že celý tento proces je prirodzený, a tí ktorí majú ostať v našom živote v ňom ostanú, bez zbytočného nátlaku.

Uvedomila sa, že všetko je dočasné a musí sa naučiť tešiť z toho, čo je tu a teraz. Nestrachovať sa o to, žeby mohla niekoho alebo niečo stratiť.

Zdroj: thoughtcatalog.com

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieDating