elitedaily.com

Čo si dať na obed? Kam na dovo­len­ku? Som so správ­ny­mi ľuď­mi? Pri­jať tú pra­cov­nú ponu­ku? Tie­to a desiat­ky ďal­ší­ch otá­zok sa pre­há­ňa­jú naši­mi mys­ľa­mi kaž­dý deň. Po roz­hod­nu­tí čas­to pri­chá­dza­jú pochyb­nos­ti a pro­ces pre­mýš­ľa­nia sa začí­na odzno­va. Ako tomu­to zača­ro­va­né­mu kru­hu pre­dísť?

Pozoruj svoje myšlienky z diaľky

Kľúčovou aktivitou pri meditácii používanej napr. aj pri technike mindfullness je pozorovanie svojich myšlienok tak, aby sme sa nimi nenechali pohltiť. Cieľom je, aby cez nás pri meditácii myšlienky a pocity len prechádzali, a to bez toho, aby sme ich analyzovali. Prílišné analyzovanie a hodnotenie všetkých možných, no väčšinou hlavne nemožných scenárov je síce prirodzené, no mnohokrát zničujúce. Práve toto cvičenie ti môže pomôcť takéto zmýšľanie zmeniť. Svoje o tom vedel aj Steve Jobs: „Ak si len tak sadnete a začnete pozorovať svoju myseľ, uvidíte, aká je nepokojná. Ak sa ju pokúsite upokojiť, stane sa pravý opak – bude to ešte horšie. Keď však toto cvičenie budete praktizovať pravidelne a myšlienky cez seba necháte len prechádzať, vaša myseľ sa časom upokojí.“

pinterest.com

Rešpektuj sám seba

Nespochybňuj žiadne svoje názory. Keď sa raz pre niečo rozhodneš, v danej chvíli si to tak cítil, a preto to bolo správne a malo to tak byť. Dôveruj sebe a svojim rozhodnutiam. Ak raz nejaké spravíš, nepremýšľaj o tom, ako inak si niečo mohol spraviť. Pretože v danej chvíli si to spravil najlepšie, ako si mohol a vedel.

Zapisuj si svoje myšlienky a pocity

Pokiaľ čelíš nejakému problému a chceš sa zbaviť negatívnych emócií, ktoré v tebe vyvoláva, napíš si pocity, ktoré práve prežívaš na kus papiera. Spracovanie celého myšlienkového procesu sa tak pre teba stane omnoho ľahším. Ak si totiž svoje myšlienky ponecháš len v hlave, často to vedie k tomu, že sa budeš znovu a znovu vracať k rovnakým veciam, v dôsledku čoho budeš niektoré z nich zbytočne zveličovať. Pomôže ti aj to, ak papier so svojimi myšlienkami a pocitmi po napísaní roztrháš a vyhodíš – tvoje negatívne myšlienky by sa tým pre teba mali stať menej významnými.

elitedaily.com

Stanov si „sebadeštrukčný čas“

Znie to bláznivo, ale zhodujú sa na tom všetci poprední psychológovia a psychiatri. Cieľom je vymedziť si akýkoľvek čas v rámci dňa, ktorý venuješ negatívnym pocitom, obavám a úzkosti. V tomto čase si dovolíš smútiť a oddať sa negatívnym emóciám. Čaro spočíva v tom, že pokiaľ na teba príde nutkanie „opustiť sa“ počas dňa, budeš dostatočne silný na to, aby si si to odložil na svoj vyhradený čas. Je pritom dôležité, aby si sa po tomto „rituály“ venoval niečomu príjemnému, čo ťa privedie na iné myšlienky. Rovnako sa neodporúča vyčleniť si na túto činnosť obdobie krátko pred spánkom, nakoľko by ho to mohlo negatívne ovplyvniť.

Dopraj si rozptýlenie

Je naozaj ťažké plne sa sústrediť na dve veci naraz. To je dôvodom, prečo musíš v prípade zbytočného premýšľania o niečom zamestnať svoju myseľ inak. Najvyhovujúcejšou je pritom kombinácia nejakej fyzickej aktivity, ktorá si však zároveň vyžaduje aj tvoje sústredenie. Medzi ideálne činnosti, ktoré kombinujú fyzický výkon, premýšľanie a navyše si pri nich v spoločnosti radíme napr. tenis, či túru s priateľmi.

tumblr.com

Zameraj sa na to, čo môžeš spraviť hneď teraz

Ideálnym riešením je nahradiť premýšľanie konkrétnou činnosťou. Prestaň sa sústrediť nato, čo musíš urobiť, nemysli nato, čo by si mal urobiť, ani na to, čo si neurobil. Zameraj sa len nato, čo môžeš urobiť hneď teraz, v tejto chvíli – nech je to akokoľvek malý krok. Zakaždým, ako pocítiš obavy o svoju budúcnosť, zastav tieto myšlienkové pochody jednoduchým činom – vstaň a proaktívne sprav niečo, čo ťa privedie bližšie k tvojmu vytúženému cieľu.

Musíš vedieť, že každé rozhodnutie sa dá zmeniť

Mnoho ľudí denne premýšľa o tom, či si vybrali dobrú prácu, či si vzali správnu osobu, či bola nejaká kúpa dobrá, či navštevujú dobrú školu… Nemaj obavy. Rozhodnutia nemožno deliť na dobré a zlé. Existujú len dobré a tie, ktoré ti dávajú príležitosť k zmene a k rastu. Nenechaj sa preto skľučovať pocitom, že nejaké tvoje rozhodnutie je konečné, a nikdy ho už nebudeš môcť zmeniť. Vedomie, že všetko sa dá zmeniť ti prinesie pocit pokoja a vnútornej slobody.

Zdroj: businessinsider.com

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieDating