Pexels/Andrea Piacquadio

Matematika. Mnohými nenávidená, no niektorými dokonca milovaná. Aj keď si tento predmet v škole možno neobľubovala, veríme, že si z neho niečo pamätáš. Dnes si totiž posvietime na tvoje vedomosti z tejto oblasti.

Niektoré otázky sú ešte z učiva zo základnej školy, takže vo svojej pamäti budeš musieť zaloviť asi trochu hlbšie. Skús naozaj nad odpoveďami rozmýšľať a netipuj. A ak chceš preveriť aj svoju logiku, môžeš si urobiť náš predchádzajúci kvíz.

Si pripravená? Poďme na to!

Ktoré z týchto čísel nie je prvočíslo?

Správne! Nesprávne!

Prvočíslo je prirodzené číslo, ktoré je väčšie ako 1 a ktorého jedinými deliteľmi sú 1 a ono samo. Deviatku môžeš deliť aj číslom 3.

Ktoré z uvedených čísel je párne?

Správne! Nesprávne!

Aký je súčet vnútorných uhlov v každom trojuholníku?

Správne! Nesprávne!

Aké číslo sa ukrýva pod rímskymi číslicami MCMXLIX?

Správne! Nesprávne!

Koľko kilogramov má jeden metrický cent?

Správne! Nesprávne!

Akým desatinným číslom by si zapísala zlomok jedna štvrtina?

Správne! Nesprávne!

Aká je druhá mocnina od čísla 12?

Správne! Nesprávne!

Na výpočet čoho slúži vzorec O = 2.(a+b) ?

Správne! Nesprávne!

Ktorý z týchto uhlov je tupý?

Správne! Nesprávne!

Veľkosť tupého uhla je viac ako 90° a menej ako 180°.

Ako by si zaokrúhlila na dve desatinné miesta číslo 67,5694?

Správne! Nesprávne!

Ak za číslicou nasleduje číslo 5 až 9, zaokrúhľujeme smerom nahor.

Ako dobre sa vyznáš v matematike? TIETO otázky by si mala poznať ešte zo školy
Na matematike si veľmi nedávala pozor.
Tento predmet ti robil v škole asi veľké problémy. Alebo si to preberala už tak dávno, že si na všetko zabudla.
Mohlo to dopadnúť aj lepšie.
Niečo si zo školy ešte pamätáš, ale matematika asi nie je (alebo nebola) tvojou silnou stránkou.
Výborne! Tvoja učiteľka by na teba bola hrdá.
Matematiku si mala zjavne rada alebo si na hodinách dávala dobrý pozor. Je super, že máš stále takýto prehľad.

Mohlo by sa ti páčiť

Viac z kategórieKvízy