On

Bolí ma od teba odísť

Niekedy si želá, aby sa tu zjavil, tak ako kedysi. Bez pozvania a ohlásenia. Aby sa zase tak usmievala ako len najviac vie. A  dôvodom by bol on. Niekedy si ...