dúha

Nauč sa vážiť si pravdu

,,Kde začína dúha?'' zvykla som sa jeden čas malá vypytovať dospelých okolo. Tí mi vedeli odpovedať takmer na všetky otázky. Pýtala som sa ich napríklad, prečo ...