Spiaci otec a syn v náručí

Láska dokáže byť sama o sebe krásna, obzvlášť vtedy, ak ju žijú obaja partneri plnohodnotne, s úctou a rešpektom. Častokrát sa v tomto smere spoločne zamýšľajú nad jeho ďalším posunutím -manželstvom či založením rodiny. Nie jedna z nás si (aj) v tieto momenty kladie otázku, či bude jej partner naozaj dobrým otcom.

U niektorých je odpoveď samozrejmá, no na druhej strane, záruka v tomto smere taktiež neexistuje. Čo však jestvuje, sú znaky, ktoré ti o tejto skutočnosti dokážu povedať viac a poukázať na to, či tvoj partner schopnosť, stať sa dobrým otcom vôbec má. O ktoré ide?

Dôvera a istota

O tom, že dôvera je základom každého vzťahu niet pochýb. Zaostávať by však nemala ani v ďalších životných etapách, akými sú manželstvo alebo rodičovstvo.

Pokiaľ vnímaš na tom svojom, že sa mu môžeš zdôveriť s čímkoľvek nielen ty, ale aj ostatní, je to človek v tomto smere na správnom mieste. Dôležitejšie však je že, aj takéto činy sú dôkazom podobne dôverného vzťahu s vašimi pokladmi.

ako to neuponáhľať vo vzťahu
zdroj: Unsplash/Mary Brennan

Istota má veľký súvis práve s vierou, že je tu tento človek pre teba zakaždým, keď jeho prítomnosť potrebuješ. Ak je tomu takto aj vo vašom vzťahu, potom niet pochýb o tom, že pocit bezpečia bude uňho hľadať v prípade potreby aj vaša ratolesť.

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieDating