Nie­ktorí ces­to­va­te­lia do­mov no­sia mag­netky či iné su­ve­níry, no iní si zas kú­pia pa­miatku na celý ži­vot. Zo­zbie­rali sme tie najk­raj­šie ces­to­va­teľ­ské te­to­va­nia, kto­rými na­ozaj ne­po­hr­dne ani tvoja babka. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Komentáre